Trafikklysassistanse

Oppkoblet kjøring, som gir trafikklysprognoser.Oppkoblede kjøretøy er på god vei til å bli den neste teknologiske revolusjonen. Gitt det enorme antallet samhandlingstjenester som det oppkoblede kjøretøyet muliggjør, vil virkningene merkes i hele trafikk- og transportuniverset. Det er et markant behov for nye tjenester og samhandlingsløsninger, som har som mål å hjelpe bilister å fullføre reisen på en mer praktisk og trygg måte. Samtidig øker dette trafiksikkerheten, livskvaliteten i byene og effektiviteten i mobilitetsnettverket.

Oppkoblet kjøring, også kjent som C-ITS og V2X, gjør det mulig for kjøretøy å kommunisere med hverandre (V2V, Kjøretøy-til-Kjøretøy) og infrastrukturen (V2I, kjøretøy-til-infrastruktur).  Sjåførens informasjon om trafikkmiljøet øker, ved bruk av innovative tjenester.  Informasjonen kan gjelde spesifikke situasjoner, inkludert farer på veien, uventede manøvrer og trafikklysstatus.

Trafikklysprognose er en tjeneste som bedrer sikkerheten og komforten for sjåfører, ved å gi dem informasjon fra lyskrysset. Dette inkluderer tjenester som Time To Green (TTG), som gir sanntidsinformasjon om syklusen til trafikklysene, og Green Light Optimized Speed Advisory (GLOSA), som beregner den optimale hastigheten man bør ha for å få grønt lys ved det kommende krysset.

Mange fordeler

Jevnere
Kjøring

Redusert
forbruk av drivstoff

Reduserer stress

Trafikklysassistanse (TLA)

Green Light Optimized Speed Advisory
Anbefalt Hastighet For Grønt Lys
(GLOSA)

Hvordan kan det benyttes?

Trafikkstyringssentraler

Tjenesten med trafikklysprognoser kan implementeres i alle tradisjonelle trafikkontrollsentre, slik at signalanlegg i veikryss kan gi driftsstatus og informasjon i sanntid, i henhold til faste og kjente timinger (dvs. tidsavhengig planvalg og fast tidskontroll).

    TMaaS og Hostede løsninger

    Traffic Light Forecast-tjenesten kan implementeres i TMaaSog hostede løsninger, for veikryss med signalanlegg som er i stand til å gi sanntidsdata, eller som opererer i henhold til faste og kjente timinger (dvs. tidsavhengig planvalg og fast tidskontroll).

      Tjenester med brukergrensesnitt

      Traffic Light Forecast-servicen bruker åpne protokoller. Disse kan brukes til å operere tjenesten for signalanlegg i veikryss som både drives av SWARCO og av tredjeparter. Nåværende Traffic Light Forecast-versjonen støtter fullt ut grensesnittet til OMNIA og HERE, samt OEM-backenden fra bilprodusenter (Audi, Volvo).