Traffic Light Assistant TLA

Trafiksignalprognos till uppkkopplade fordon.Uppkopplade fordon är på väg till att bli nästa tekniska revolution. Med tanke på den enorma mängd delnings- och samverkanstjäntser som det uppkopplade fordonet möjliggör kommer dess påverkan att märkas över hela trafik- och transportsystemet. Det finns ett självklart behov av nya tjänster och samverkanslösningar som syftar till att hjälpa förarna att göra sin resa på ett bekvämare och säkrare sätt, samtidigt som den totala trafiksäkerheten, transportsystemets effektivitet och livskvaliteten i städerna förbättras.

Connected Driving eller uppkopplad körning (även känd som C-ITS och V2X) tillåter fordon att kommunicera med varandra (V2V, fordon-till-fordon) och med infrastrukturen (V2I, fordon-till-infrastruktur) för att öka förarens medvetenhet om vägmiljön genom hjälp av nya, innovativa tjänster relaterade till specifika trafiksituationer såsom faror på vägen, oväntade manövrar eller trafiksignalstatus.

Trafiksignalprognos TLA är en tjänst som förbättrar säkerheten och bekvämligheten för föraren genom att hjälpa dem vid korsningar. Detta inkluderar tjänster som Time To Green (TTG) som ger information i realtid gällande när trafiksignalen visar grön och Green Light Optimized Speed Advisory (GLOSA), som beräknar den optimala hastigheten få ett grönt ljus nästa korsning.

Viktiga fördelar

Smidigare
resor

Reducerad
bränsleförbrukning

Mindre
stress

Trafikljusassistent

Traffic Light Assistant TLA för uppkkopplade fordon | SWARCO

Green Light Optimized Speed Advisory (GLOSA) - Avisering för optimal hastighet för grönt ljus

TLA: Hjälp förare vid korsningar | SWARCO
GLOSA: Meddelande om optimal hastighet vid grönt ljus | SWARCO
GLOSS: Optiskt meddelandeexempel vid grönt ljus | SWARCO

Hur kan det tillämpas?

Trafikledningscenter

Trafikljusprognos-tjänsten kan distribueras i alla traditionella trafikstyrningscentraler för signalerade korsningar som kan tillhandahålla signalåterkopplingsdata i realtid eller fungera i enlighet med fasta och kända tidpunkter (dvs tidsberoende planval och fast tidsstyrning).

    TMaaS och hostade lösningar

    Trafikljusprognos-tjänsten kan distribueras i alla TMaaS och hostade lösningar för signalerade korsningar som kan tillhandahålla signalåterkopplingsdata i realtid eller fungera i enlighet med fasta och kända tidpunkter (d.v.s tidsberoende planval och fast tidsstyrning).

      Gränssnittstjänsten

      Trafikljusprognos-tjänster erbjuder öppna protokoll som kan användas för att köra tjänsten för signalerade korsningar som drivs av SWARCO samt signalerade korsningar som drivs av tredje part. Aktuell trafikljusprognosläsning stöder gränssnittet till OMNIA och HERE samt OEM-backend från biltillverkare (Audi, Volvo).