Asistent světelné signalizace

(Traffic Light Assistant)

Kooperativní systémy řízení s prognózou dopravních signálů.Propojená vozidla jsou na dobré cestě stát se další technologickou revolucí. Vzhledem k obrovskému množství kooperativních služeb, které propojená vozidla umožní, budou mít tato vozidla dopad na celou dopravním a přepravní oblast. Je zřejmé, že je zapotřebí nových služeb a kooperativních řešení, jejichž cílem je pomoci řidičům dokončit cestu pohodlněji a bezpečněji a současně zlepšit celkovou bezpečnost silniční dopravy, efektivitu celé mobilitní sítě a kvalitu života ve městě .

Kooperativní systémy řízení (známé také jako C-ITS a V2X) umožňují vozidlům vzájemně komunikovat (V2V, vozidlo s vozidlem) s infrastrukturou (V2I, vozidlo s infrastrukturou) s cílem zvýšit povědomí řidiče o silničním prostředí prostřednictvím inovačních služeb souvisejících se specifickými situacemi, včetně nebezpečí na silnici, neočekávaných manévrů nebo stavu světelné signalizace.

Předpověď světelných signálů je služba, která zvyšuje bezpečnost a pohodlí řidičů na křižovatkách. Zahrnuje služby jako "čas do zelené" (TTG), který poskytuje informace o světelných cyklech v reálném čase a poradenství pro optimalizaci rychlosti a zrychlení (GLOSA), která vypočítává optimální rychlost přiblížení, k dosažení signálu volno (zelené světlo) na nadcházející křižovatce.

Hlavní výhody

Pohodlnější
cestování

Snížená
spotřeba paliva

Méně
stresu

Asistent dopravní signalizace (TLA)

Green Light Optimised Speed Advisory (GLOSA)

Poradce pro optimalizaci rychlosti pro signál "volno" 

Jak jej lze použít?

Centrum řízení provozu

Službu předpovědi dopravních signálů (Traffic Light Forecast) lze nasadit ve všech tradičníchdopravních řídicích ústřednách pro světelně řízené křižovatky schopné poskytovat zpětnou vazbu o světelných signálech v reálném čase nebo pracovat podle pevných plánů (tj. Časově závislá volba signálních plánů a řízení jednotného času). 

    TMaaS a hostované řešení

    Službu předpovědi dopravních signálů (Traffic Light Forecast) lze nasadit v TMaaS (Traffic Management as a Service) a hostovaných řešeních pro světelně řízené křižovatky schopné poskytovat zpětnou vazbu o světelných signálech v reálném čase nebo pracovat podle pevných a známých časování (tj. Časově závislá volba signálních plánů a řízení jednotného času). 

      Interface-schopná služba

      Služba předpovědi dopravních signálů (Traffic Light Forecast) nabízí otevřené protokoly, které lze použít ke spuštění služby pro světelně řízené křižovatky provozované společností SWARCO i  provozované třetími stranami. Aktuální vydání Traffic Light Forecast plně podporuje rozhraní pro OMNIA a HERE a také OEM backend od výrobců automobilů (Audi, Volvo).