C-ITS / V2X Klar maskinvare

SWARCO V2X Standalone Road Side Unit (RSU).


Oppkoblede biler vil ikke bare føre til teknologisk revolusjon i bilindustrien. Sammen med utviklingen innen høyt automatisert mobilitet, som noen ganger bare reduseres til "autonome biler", vil det forandre våre mobilitetsvaner og dermed våre liv. I 2019 skal de første oppkoblede bilene komme på markedet. Samtidig vil mange høyt automatiserte funksjoner finnes i serier. Dette skjer verken ukoordinert eller tilfeldig. Industrien og det offentlige samarbeider om ulike tiltak. Et viktig resultat for infrastrukturen er Europeisk strategi COM (2016) 766, om Samvirkende Intelligente Transportsystemer (også referert til som C-ITS-systemer).
 
Innenfor C-ITS er det innført standarder som støtter "kjøretøy-til-alt"(V2X)-kommunikasjon. Disse inkluderer kommunikasjonsteknologi for Kjøretøy-til-Kjøretøy (V2V), Kjøretøy-til-Infrastruktur (V2I) og fremtidig Kjøretøy-til-Fotgjenger (V2P).


Store fordeler

Bedre
trafikksikkerhet
Bedre kvalitet & kapasitetsutnyttelse
Høyere
effektivitet

En bedre
reiseopplevelse

Hva er funksjonene til SWARCOs V2X Standalone Road Side Unit (RSU)?

Et "Modem"-til-Kjøretøy


SWARCO V2X Standalone RSU kan operere som et "kommunikasjonsmodem". Denne fungerer som en kommunikasjonslink basert på standardene som brukes i V2X-kommunikasjon.
5,9 GHz 802.11p (ETSI ITS G5) klar. Denne er klartgjort for fremtiden (for eksempel PC5-link) og neste generasjons / 5G-teknologier.


En smartsensor /
minisender


SWARCO V2X Standalone RSU kan evaluere data som er mottatt fra kjøretøy. Dermed trenger kun analyserte og/eller aggregerte data og utveksles – med de fordelene at kommunikasjonsdataen minimeres og kravene til personvern overholdes.

CAM-aggregasjon

Som en del av ETSI EN 302 637-2, sender kjøretøyene kooperative oppmerksomhetsmeldinger  (CAM) minst hvert sekund. Meldingene inkluderer kjøretøyets posisjon, hastighet, kjøreretning og type kjøretøy (bil, lastebil, buss, ...) og med ulike attributter som aktivt "blålys" og frontlys på.

CAM-aggregering støtter evalueringer som spesifisert i ECo-AT "SWP 2.1 Use Cases CAM Aggregation".

 • hastighet (avg, min, maks),
 • volum / mengde
 • estimert reisetid

Kan tilbys per konfigurerbart intervall, basert på konfigurerbare deteksjonssoner. Ytterligere evalueringer (for eksempel trafikkork-deteksjon) kan utvikles på forespørsel.

DENM advarselsmeldinger

Frittstående RSUer kan brukes til å sende / motta advarselsmeldinger som definert i "Decentralized Environmental Notification Message (ETSI EN 302 637-3)".

IVI (dynamiske) veiskiltmeldinger

Frittstående RSU kan brukes til å sende innholdet til (dynamiske) veiskilt som definert i "In Vehicle Information (ISO / TS 19321)".

Grensesnitt til eksisterende ITS-infrastruktur

Den frittstående RSUen fungerer som et modem må den samhandle med et eksisterende ITS-system (som enten er styrt sentralt eller plassert langs veien). Følgende grensesnitt er støttet:

 • ECo-AT SWP 3.1 - Central ITS Station
  Interface IF3: C-ITS-S <-> R-ITS-S
  Dette er et OCIT-C SOAP XML-grensesnitt
 • OCIT-O-CAR-grensesnitt, som definert av ODG i Tyskland
 • Et nettbasert interface til "TLX"-grensesnitt som er definert og benyttet av Talking Traffic i Nederland
 • Et MQTT-basert grensesnitt (for tiden brukt internt i SWARCO)

PoE-singelpluggkontakt

SWARCOs V2X Standalone-RSU er koblet til eksisterende ITS-miljø via en PoE-kabel.   

Sertifikater / PKI  

Public Key Infrastructure (PKI) er en integrert del av V2X-teknologien. Alle kommunikasjonsenheter som er integrert i kjøretøy og/eller infrastruktur, er utstyrt med sertifikater. Denne mekanismen gjør det mulig å opprette og verifisere meldingssignaturer, og dermed kan uautoriserte meldinger ignoreres.

Reguleringen av hvordan man oppnår / fornyer sertifikater, bestemmes av internasjonalt; I Europa har de en felles EU-sertifikatpolitikk, utarbeidet av Europakommisjonen.