C-ITS / V2X -valmis laitteisto

SWARCO V2X Standalone Road Side Unit (RSU).


Verkottuneet ajoneuvot eivät aiheuta pelkästään autoteollisuuden teknistä vallankumousta. Se muuttaa liikkumistottumuksiamme ja siten myös elämäämme yhdessä pitkälle automatisoidun liikkuvuuden kehityksen kanssa, josta käytetään joskus pelkästään termiä "autonomiset autot".
Vuonna 2019 ensimmäiset verkottuneet autot tulevat markkinoille. Samanaikaisesti otetaan käyttöön automatisoituja toimintoja sarjoissa.
Tämä ei tapahdu ilman koordinointia tai satunnaisesti. Teollisuus ja hallinto tekevät yhteistyötä erilaisissa aloitteissa. Tärkeä saavutus infrastruktuurille on eurooppalainen strategia COM(2016) 766 vuorovaikutteisista älykkäistä liikennejärjestelmistä (kutsutaan myös nimellä C-ITS-järjestelmät).
 
C-ITS:ssä on otettu käyttöön standardeja, jotka tukevat V2X (Vehicle-to-anything, ajoneuvosta muuhun ympäristöön) -kommunikaatiota. Näihin kuuluvat kommunikaatiotekniikat V2V (Vehicle-to-Vehicle, ajoneuvosta ajoneuvoon), V2I (Vehicle-to-Infrastructure, ajoneuvosta infrastruktuuriin) ja tulevalle V2P (Vehicle-to-Pedestrian, ajoneuvosta jalankulkijalle).


Tärkeimmät edut

Parempi
liikenneturvallisuus
Parempi liikenteen laatu
ja kapasiteetin käyttö
Suurempi
tehokkuus
Parempi matkustus-
kokemus

Mitä toimintoja SWARCOn V2X Standalone Road Side Unit (RSU) tarjoaa?

"Modeemi"-2-ajoneuvot


SWARCO V2X Standalone RSU toimii "kommunikaatiomodeemina", joka tarjoaa kommunikaatiolinkin perustuen V2X-kommunikaatiossa käytettäviin standardeihin ETSI ITS G5
5.9 GHz 802.11p.
Konsepti on valmis seuraavan sukupolven / 5G-teknologian tulevien vaihtoehtojen (esim. PC5-linkki) käyttöön


Älyanturi /
minilähetin


SWARCO V2X Standalone RSU voi tehdä arvioita ajoneuvoista vastaanotetusta datasta. Näin ollen vain analysoituja tai aggregoituja tietoja on vaihdettava, mikä on eduksi kommunikaatiodatan minimoimiseksi ja tietosuojavaatimusten täyttämiseksi.

CAM-aggregointi

Ajoneuvot lähettävät osana ETSI EN 302 637-2 -standardia Cooperative Awareness Messages (CAM) -viestejä vähintään kerran sekunnissa. Viestit sisältävät ajoneuvon sijainnin, nopeuden, ajosuunnan ja ajoneuvotyypin (henkilöauto, kuorma-auto, linja-auto, ...) sekä ominaisuuksia, kuten "sininen valo" käytössä tai "ajovalot päällä".

CAM-aggregointi tukee ECo-AT:ssa "SWP 2.1 Käyttötapaukset CAM-aggregointi" määriteltyjä arviointeja.

 • Nopeus (keski, min., maks.),
 • Määrä/lukumäärä
 • Matka-aika-arvio

voidaan antaa konfiguroitavissa olevien havaintovyöhykkeiden perusteella konfiguroitavissa olevaa aikaväliä kohti. Muita arvioita (esim. ruuhkan havaitseminen) voidaan kehittää pyynnöstä.

DENM-varoitusviestit

Itsenäisiä RSU:ita voidaan käyttää varoitusviestien lähettämiseen/vastaanottoon "Decentralized Environmental Notification Message (ETSI EN 302 637-3)" -protokollan mukaisesti.

IVI (dynaamiset) liikennemerkkiviestit

Erillisiä RSU:ita voidaan käyttää (dynaamisten) liikennemerkkien sisällön lähettämiseen, kuten "In Vehicle Information (ISO/TS 19321)" -standardissa määritellään.

Olemassa olevan ITS-infrastruktuurin rajapinta

Koska itsenäinen RSU toimii "modeemina", se tarvitsee rajapinnan olemassa olevaan ITS-järjestelmään (keskus- tai tienvarsijärjestelmään). Seuraavia rajapintoja tuetaan:

 • ECo-AT SWP 3.1 – ITS-keskusasema
  Rajapinta IF3: C-ITS-S <-> R-ITS-S
  tämä on OCIT-C SOAP XML -rajapintatyyppi
 • Saksan ODG:n määrittelemä OCIT-O-CAR-rajapinta
 • Web-socket-pohjainen rajapinta "TLX"-tiedonvälittäjälle, joka on määritelty ja jota käytetään Alankomaissa Talking Traffic -ohjelmassa
 • MQTT-pohjainen rajapinta (SWARCO käyttää sitä tällä hetkellä sisäisesti)

PoE-liitin yhdellä pistokkeella

SWARCO V2X Standalone RSU liitetään olemassa olevaan ITS-ympäristöön yhdellä PoE-kaapelilla.   

Varmenteet / PKI  

V2X-teknologiaan kuuluu olennaisena osana julkisen avaimen infrastruktuuri (PKI). Kaikki ajoneuvoon tai infrastruktuuriin integroidut kommunikaatiolaitteet varustetaan varmenteilla. Tämän mekanismin avulla voidaan luoda ja todentaa viestien allekirjoitukset, jolloin luvattomat viestit voidaan jättää huomiotta.

Varmenteiden hankkimista ja uusimista koskevat säännöt määräytyvät kansainvälisten sääntöjen mukaan: Euroopassa Euroopan komissio on laatimassa yhteistä EU:n varmennepolitiikkaa.