C-ITS / V2X-hårdvara

SWARCO V2X-vägsidesenhet (Roadside Unit RSU).


Uppkopplade fordon leder inte bara till teknisk omvälvning inom bilindustrin Tillsammans med utvecklingen av högautomatiserad mobilitet, som ibland förkortas till "autonoma fordon", kommer det att förändra våra resvanor och därmed våra liv. Under 2019 kommer de första korthållsuppkopplade (DSRC-)bilarna ut på marknaden. Samtidigt kommer många högautomatiserade applikationer ut i serieproduktion. Detta sker inte okoordinerat eller slumpmässigt: industri och samhälle samarbetar i olika initiativ. Ett viktigt resultat för infrastrukturen är Europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem COM(2016)766.


Inom C-ITS implementeras standarder som stöder kommunikation mellan fordon-till-allt (V2X). Dessa inkluderar kommunikationsteknik för fordon-till-fordon (V2V), fordon-till-infrastruktur (V2I) och i framtiden fordon-till-fotgängare (V2P).

Viktiga fördelar

Förbättrad
Trafiksäkerhet
Bättre kapacitetsutnyttjande
Högre
effektivitet
En bättre resa

Vilka funktioner har SWARCO:s C-ITS/V2X-vägsidesenhet(RSU)?

Ett Modem-2-fordon


SWARCO C-ITS/V2X-vägsidesenhet RSU är ett "kommmunikationsmodem" som utgör en kommunikationslänk baserad på standardtekniken för C-ITS/V2X-kommunikation, 
5,9 GHz 802.11p (ETSI ITS G5)
Koncept som är även förberett att använda även i framtida alternativ med 5G telekomteknik.


En smart sensor /
minisändare


SWARCO C-ITS/V2X-vägsidesenhet, RSU, samlar och utvärderar data mottagna från fordon. På så vis behöver endast bearbetade och/eller aggregerade data kommuniceras till centraltjänsten, vilket minimerar datamängden och säkerställer att gällande dataskyddskrav följs.

CAM-data

I  standardem ETSI EN 302 637-2  Co-operative Awareness Message, CAM, skickar fordon bl a position, hastighet, körriktning och fordonstyp (bil, lastbil, buss, ...) och även information om fordonets användande: utryckningsfordon, körriktningsvisare, helljus osv.

Aggregering av CAM-data stöder C-ITS tjänster som bl a anges i ECo-AT “SWP 2.1 Use Cases CAM Aggregation”

Exempelvis kan

  • Hastighet (medel, min, max),
  • Antal passager
  • Restidsuppskattning

kan tillhandahållas i valfria intervall baserat på konfigurerbara detekteringszoner. Ytterligare mätningar (t ex kövarningssystem) är möjliga.

DENM-varningsmeddelanden

RSU:n kan användas för att skicka och ta emot varningsmeddelanden enligt standarden Decentralized Environmental Notification Message, DENM (ETSI EN 302 637-3).

IVI-meddelanden

RSU:n kan användas för att skicka samma innehåll som visas på på variabla meddelandeskyltar, VMS senligt standarden In-Vehicle Information (ISO/TS 19321).

Gränssnitt till befintlig ITS-infrastruktur

Eftersom RSU:n  är ett modem behöver den kommunikation med befintligt ITS-system (centralt eller lokalt/vägsides). Följande gränssnitt stöds:

  • ECo-AT SWP 3.1 - Central ITS Station
    IF3: C-ITS-S <-> R-ITS-S (OCIT-C SOAP XML-gränssnitt)
  • OCIT-O-CAR-gränssnittet från tyska OCIT Developer Group, ODG.
  • Web socket-gränssnitt till den nederländska C-ITS-lösningen TLX som används i Talking Traffic.
  • Ett MQTT-baserat gränssnitt (Används för närvarande endast internt för SWARCO-tillämpningar)

Enkel PoE-anslutning

SWARCO C-ITS/V2X RSU ansluts enkelt till befintlig ITS-miljö via en PoE-kabel.  

Certifikat / PKI  

En grundläggande del av C-ITS/V2X-tekniken är en s.k. Public Key-infrastruktur (PKI). Alla kommunikationsenheter som finns i ett fordon eller en infrastruktur är försedda med certifikat. Detta göra att alla meddelanden kan verifieras och otillåtna meddelande kan ignoreras.

Regler för hantering av certifikat bestäms av internationella regler, i Europa finns en gemensam EU-certifikatpolitik som styrs EU-kommissionen.