Hardware til C-ITS / V2X

SWARCO V2X Stand-alone Road Side Unit (RSU).


Forbundne køretøjer vil ikke kun føre til en teknisk revolution i bilindustrien. Sammen med udviklingen i højautomatiseret mobilitet, som ofte reduceres til udtrykket "autonome biler", vil det ændre vores mobilitetsvaner og dermed vores liv.
I 2019 vil de første forbundne biler være på markedet. På samme tidspunkt vil mange højt automatiserede funktioner være i serieproduktion. Dette sker ikke ukoordineret eller tilfældigt. Industrien og det offentlige samarbejder på forskellige initiativer. Et vigtigt resultat for infrastrukturen er Europæisk strategi KOM (2016) 766 om Interagerende Intelligente Transportsystemer (også kaldet C-ITS-systemer).
 
Inden for C-ITS introduceres standarder, der understøtter Vehicle-to-anything (V2X) kommunikation. Disse omfatter kommunikationsteknologier for køretøj til køretøj (V2V), køretøj til infrastruktur (V2I) og fremtidig køretøj til fodgænger (V2P).


Store fordele

Bedre
trafiksikkerhed
Bedre kvalitet
& Kapacitetsudnyttelse
Højere
effektivitet
En bedre rejseoplevelse

Hvad er funktionerne i SWARCOs V2X Stand-alone Road Side Unit (RSU)?

Et "Modem" -til-køretøjer


SWARCO V2X Stand-alone RSU kan forstås som et "kommunikationsmodem". Denne fungerer som en kommunikationsforbindelse baseret på den standardteknologi, der anvendes i V2X-kommunikation.
5.9 GHz 802.11p (ETSI ITS G5) parat
Konceptet er klar til at brug til fremtidige alternativer (f.eks. PC5 link) og næste generations / 5G teknologier


En smart sensor /
mini-sender


SWARCO V2X Stand-alone RSU kan udføre evalueringer af data modtaget fra køretøjer. Således skal kun analyserede eller sammenlagte data udveksles - med de fordele at minimere kommunikationsdata og for at persondataloven overholdes.

CAM-integration

Som en del af ETSI EN 302 637-2, sender køretøjerne interagerende opmærksomhedsmeldinger (CAM) minimum hvert sekund. Meddelelserne omfatter køretøjets position, hastighed, kørselsretning og køretøjstype (bil, lastbil, bus, ...) og med forskellige egenskaber såsom aktivt "blåt lys" og frontlys.

CAM-integrationer understøtter evalueringer som er specificeret i ECo-AT "SWP 2.1 cases CAM aggretion.

 • Hastighed (avg, min, max),
 • Mængde / volume
 • Estimeret rejsetid

Kan tilbydes pr. konfigurerbart interval, baseret på konfigurerbare detektionszoner. Yderligere evalueringer (fx trafikkø-detektering) kan udvikles ved forespørgsel.

DENM-advarselsmeddelelser

Fritstående RSU kan bruges til at sende / modtage advarselsmeddelelser som er defineret i "Decentralized Environmental Notification Message (ETSI EN 302 637-3)";.

IVI (dynamisk) vejskilte meddelelser

Fritstående RSU kan bruges til at sende indholdet til (dynamiske) vejskilte som er defineret i "In Vehicle Information (ISO / TS 19321)".

Interface til eksisterende ITS-infrastrukture

Den fritstående RSU fungerer som et modem og må samarbejde med det eksisterende ITS-system (som enten er styret centralt eller er placeret langs vejen). Følgende interfaces understøttes:

 • ECo-AT SWP 3.1 - Central ITS Station
  Interface IF3: C-ITS-S <-> R-ITS-S
  Dette er en OCIT-C SOAP XML interface
 • OCIT-O-CAR-grænsefladen som defineret af ODG i Tyskland
 • En web-baseret interface til "TLX"-interface som er defineret og benyttes af Talking Traffic i Holland
 • Et MQTT-baseret interface (Bruges i øjeblikket internt i SWARCO)

PoE enkeltstik forbindelse

SWARCO V2X Stand-alone RSU er tilknyttet til eksisterende ITS-miljø via et enkelt PoE-kabel.   

Certifikater / PKI  

Public Key Infrastructure (PKI) er en integreret del af V2X-teknologi. Alle kommunikationsenheder indbygget i et køretøj eller en infrastruktur er forsynet med certifikater. Denne mekanisme gør det muligt at oprette og bekræfte meddelelsessignaturer, og dermed kan uautoriserede meddelelser ignoreres.

Reguleringen af hvordan man opnår / fornyer certifikater, bestemmes internationalt: I Europa udstedes en fælles EU-certifikatpolitik af Europa-Kommissionen.