TMaaS i Trøndelag

SWARCO Norge har tecknat ett 5-årigt avtal med Trondelags fylkekommun avseende TMaaS – Traffic Management as a Service. Avtalet skrevs i samband med beslutet från Stortinget att alla norska fylkekommuner från och med början av 2020 ska ansvara för drift och underhåll av trafikljus på länsvägar. Kontraktet är värt ca 27,3 MNOK.

Avtalet avser operativ uppföljning av signalreglering i Trondelag, vilket inkluderar teknisk övervakning av centrala system och styrenheter, prioritering av kollektivtrafik, datadelning, programmering, felkorrigering samt tillhandahålla kompentens för ändringar i trafikstyrningen.

Efter omorganisationen av SAMS-vägadministration var det mer fördelaktigt att använda SWARCO:s långa och goda erfarenhet av trafiklösningar och optimering av trafikflöden, istället för att bygga upp en ny driftmiljö hos fylkekommunen.
Ørjan Tveit
Ingenjörschef – Statens vegvesen

SWARCO TMaaS

Traffic Management as a Service (TMaaS) är en tjänst där SWARCO tar ett omfattande grepp om trafikhantering, från projektering och installation till drift, trafiktekniskt underhåll och förbättringsförslag.

Varje stad har olika behov som behöver olika tjänster och verktyg för att hanteras. Med TMaaS får kunden tillgång till en rad olika tjänster, funktioner och programvarumoduler för att välja de som passar bäst. Systemet är alltid aktuellt och uppdateras på servicebasis. 

Med TMaaS får användaren en god överblick och detaljerad kunskap om hur anläggningarna fungerar och kan enkelt lägga till ny utrustning och nya lösningar till systemet. Med övervakningssystem hittar vi snabbt eventuella fel och kan åtgärda dessa utan att kunden själv behöver agera. TMaaS stödjer också full utrustningsövervakning och systemunderhåll samt att SWARCO genomför inspektioner av anläggningar och kan rekommendera investeringsplaner utifrån enskilda observationer på plats och omprogrammering i enskilda korsningar eller mer komplexa projekt med betydande strukturella förändringar.