Trafikledning som en tjänst

(TMaaS)


Trafikhanteringssystem är viktiga verktyg som stöder stads- och vägförvaltare för att de ska kunna hantera sina nätverk på ett effektivt sätt och hantera ständigt föränderliga trafiksituationer. TMaaS är en ny metod, lånad från informationsteknologi, där trafikhanteringen överförs från fysiska trafikhanteringscentra till molnet. 

En väsentlig minskning av de initiala investeringskraven är en av de viktigaste fördelarna med TMaaS, vilket gör avancerade trafikhanteringstjänster överkomliga för medelstora och mindre städer.

"TMaaS erbjuds som en molnbaserad infrastruktur för att skapa en helt skalbar lösning, inklusive full redundans och vänteläge för fullständig sinnesro och kontinuerlig drift. Dessutom tillåter webbteknologierna enkel implementering av systemövervakning, så at den sedan kan delas med alla intressenter för maximalt engagemang. TMaaS är inte bara ett giltigt och kostnadseffektivt alternativ till konventionella trafikhanteringssystem, det medför också ytterligare ett antal viktiga fördelar. "

Christoph Stögerer, Head of Technology ITS Division


Viktiga fördelar med TMaaS


Skräddarsydda för verkliga behov

Varje stad har sina egna individuella krav och dessa kräver olika verktyg för att kunna hanteras effektivt.

Genom TMaaS kommer kunderna ha tillgång till ett antal olika funktioner och programvarumoduler och kommer att kunna välja endast de som är relevanta för sina specifika krav och för den tid som behövs.

Systemets tillväxt när det gäller installerad utrustning eller funktioner kommer inte att utgöra ett problem, TMaaS molnbaserade infrastruktur ger en helt skalbar lösning.

Minskad tid till förmån

TMaaS-strategin minskar de totala kostnaderna och eliminerar nästan IT-behoven på kundsidan, samtidigt som säkerheten förbättras.

Systemet kommer alltid att vara aktuellt, och uppgraderingar hanteras på servicebasis. Systemet kan stödja olika leverantörer och följer ett öppet förhållningssätt till externa leverantörer.

Det ökar portabiliteten och erbjuder en perfekt lösning för anställda som ständigt är på resande fot: med konstant tillgänglighet, oavsett tidpunkt eller plats.

Proaktivt underhåll

TMaaS stöder fullt ut utrustningsövervakning och systemunderhåll som gör det möjligt att flytta alla data från ett reaktivt till ett mer proaktivt tillvägagångssätt som optimerar fysisk närvaro på plats och reservdelshantering.

Konsultverksamhet/experttjänster

Med detta koncept kan SWARCO erbjuda TMaaS till kunden som idag inte har ett trafikstyrningssystem eller inte har någon tillgänglig personal för dynamisk trafikhantering. SWARCO kan vid behov även tillhandahålla operativa tjänster, såsom hantering och underhåll av uppdelningsutrustning och driftsincidentshantering.

Funktionalitet Tillgänglig som en tjänst