Traffic Management As A Service - Správa dopravy

(TMaaS)


Systémy řízení dopravy jsou nezbytnými nástroji, které podporují magistráty, radnice a dopravní útvary měst asprávy  silnic, aby mohly efektivně provozovat svésilniční sítě a řídit stále se měnící dopravní situace. TMaaS je nový přístup, přenesený z informačních technologií, kde jsou data využívaná pro řízení provozu, přenášena z center řízení provozu (ústředen) do cloudu. 

Významné snížení počátečních požadavků na investice je jedním z klíčových výhod TMaaS, díky čemuž jsou moderní služby řízení dopravy dostupné i pro střední a menší města.

"Společnost TMaaS je nabízena jako infrastruktura založená na cloudových technologiích, která poskytuje kompletní řešení včetně úplné redundance a možností pohotovostní podpory pro naprostý klid a nepřetržitý provoz. Navíc webové technologie umožňují snadnou implementaci sledování systému a sdílení se všemi zúčastněnými stranami za účelem maximálního zapojení. TMaaS není pouze platná a nákladově efektivní alternativa ke konvenčním systémům řízení provozu, ale poskytuje řadu dalších klíčových výhod. "

Christoph Stögerer, vedoucí divize technologie ITS


Klíčové výhody TMaaS


Přizpůsoben skutečným potřebám

Každé město má své vlastní individuální požadavky, které potřebují různé nástroje pro efektivní řízení.

Prostřednictvím služby TMaaS budou mít zákazníci přístup k řadě různých funkcí a softwarových modulů a budou moci vybrat pouze ty, které jsou relevantní pro jejich specifické požadavky, které jsou v tu chvíli aktuální.

Rozšíření systému z hlediska instalovaného vybavení nebo součástí nebude problémem, cloudové řešení infrastruktury TMaaS poskytuje kompletní řešení.

Výhoda úspory času

Přístup TMaaS snižuje celkové náklady a téměř eliminuje potřeby podpory IT na straně zákazníka, zároveň ale zvyšuje bezpečnost.

Systém bude vždy aktuální a o upgrady je postaráno v rámci nabízených služeb. Systém je schopen podporovat různé poskytovatele a řídí se otevřeným přístupem k externím dodavatelům.

To velmi zvyšuje přenosnost a nabízí dokonalé řešení pro zaměstnance, kteří se stále více pohybují: kdykoli a kdekoli.

Proaktivní údržba

TMaaS umožňuje monitorování zařízení a údržbu systému a poskytuje veškerá data pro přechod z reaktivního na aktivnější přístup optimalizující nutnost být fyzicky na místě a správu náhradních dílů.

Poradenství / odborné služby

Tato koncepce umožňuje společnosti SWARCO poskytovat služby TMaaS zákazníkovi, který zatím nepracuje se systémem řízení dopravy nebo nemá k dispozici pracovníky pro dynamickou správu dopravy. V případě potřeby může společnost SWARCO rovněž poskytovat provozní služby, jako je management a údržba zařízení při poruchách a provozní "incident management".

Funkce dostupné jako služba