Řešení řízení městské dopravy

Podpora chytřejších, zelenějších měst.


Řízení dopravy je nezbytnou součástí moderní mobility protože pomáhá co nejlepším způsobem využívat stávající síť . Sleduje a řídí různé druhy dopravy ve snaze zabránit kongescím a zlepšil dopravní tok. Cílem je umožnit lidem, aby se dostali do svých destinací co nejrychleji, jak jen je to možné. Současně je řízení dopravy také používáno ke snížení negativního dopadu mobility na životní prostředí, např. ke snížení znečištění ovzduší. A také zvyšuje bezpečnost provozu všech účastníků silniční dopravy.

Trendy v řízení dopravy

V minulosti se věnovala pozornost především automobilům. To se však v posledních letech změnilo. Zvláště v městských oblastech jsou automobily vnímány jako příčiny různých problémů, včetně dopravních zácp a emisí. Proto se dnes moderní řízení dopravy ve městech stále více využívá k podpoře dalších druhů přepravy, jako je veřejná doprava, cyklistika a obyčejná chůze. Priorita veřejné dopravy na křižovatkách a zelená vlna pro cyklisty jsou jen dva příklady, jak zvýšit atraktivitu těchto druhů dopravy.


Inovace

Společnost SWARCO je v průmyslu hluboce zapojená a spolupracuje s různými partnery a institucemi k vytvoření nové generace řízení mobility. Nové technologie, od asistenčních systémů dopravní signalizace v automobilech, které vás informují o stavu světelného návěstidla (semaforu) před vámi, po vybudování efektivnější a spolehlivější křižovatky nám umožňují aktivně formovat budoucnost mobility.


Reference

Pro řízení městské dopravy

Začlenění řízení městské dopravy, kontroly Elbtunnel a státního varovného střediska do moderní místnosti pro řízení provozu
Projektování řízení dopravy na celoevropské a regionální úrovni v jednom z nejnavštěvovanějších měst Itálie
Rozvoj města doprovází řízení provozu
Nové dopravní řídící centrum pro rumunské město
Sběr dat o provozu bez zpomalení


Co pro vás můžeme udělat?


Společnost SWARCO má dlouholeté zkušenosti v oblasti moderního řízení dopravy a může pomoci městům zefektivnit dopravní systém a zlepšit celkovou kvalitu života jejich občanů.


Podporovat vaši strategii mobility
Rozvíjet váš multimodální přístup
Předat vám kontrolu nad mobilitou vašeho města
Podporovat vás v dopravním plánování

Naše nabídka

SLUŽBY

Doplňkové služby

Konzultace, plánování, instalace, servis a údržba.


Nabízíme širokou škálu služeb, které vám pomohou s vašimi projekty. Spolehněte se na nás v celém projektu nebo jen v jeho části a my rádi převezmeme servis a údržbu.ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ DOPRAVY

Řízení dopravy jako služba
(TMaaS)

Budoucnost budoucnost řízení dopravy.


Získejte další informace o alternativním přístupu k zajištění řízení dopravy.