Løsninger for trafikkregulering

Støtter smartere, grønnere byer.


Trafikkregulering er en viktig del av moderne mobilitet fordi den bidrar til å utnytte eksisterende veinett på best mulig måte. Den overvåker og styrer ulike trafikkmoduser for å unngå overbelastning og for å bedre trafikkflyten. Målet er å gjøre det mulig for folk å komme seg til sine destinasjoner så fort som mulig. Samtidig brukes trafikkregulering også til å redusere den negative virkningen trafikk har på miljøet, f.eks. for å redusere luftforurensning. Den bedrer også trafiksikkerheten til alle trafikanter.

Trender innen trafikkregulering

Tidligere var det stort fokus på biler. Dette har imidlertid endret seg de siste årene. Spesielt i urbane områder blir biler oppfattet som årsaken til ulike problemer, inkludert overbelastning og forurensning. Derfor blir moderne trafikregulering i dag mer og mer brukt til å fremme andre transportformer som offentlig transport, sykling og gange. Prioritering av kollektivtransport i veikryss og grønne bølger for syklister er bare to eksempler på hvordan man kan gjøre andre transportalternativer mer attraktive.


Innovasjon

SWARCO er veldig knyttet til bransjen og samarbeider med ulike partnere og institusjoner for å skape neste generasjons mobilitetsstyring. Nye teknologier brukes til alt fra TLA(Traffic Light Assist)-systemer i biler som informerer deg om trafikklysets status, til å skape smartere, mer effektive og mer pålitelige signalanlegg som gjør at vi aktivt kan forme fremtidens mobilitet.

Helhetlig mobilitetstyring til byer
LET IT FLOW!


Fremtidssikre løsninger samlet på ett sted.

Mennesker, trafikk og miljø - er alle faktorer som påvirker livskvaliteten i byene.

SWARCOs gjennomtenkte konsept innenfor mobilitetshåndtering representerer intelligente og bærekraftige løsninger. Fra smarte signalanlegg til en tilkoblet, smart by. 

Med løsninger fra SWARCO er du godt forberedt til fremtiden.

Løsninger for ethvert behov og til enhver by


Uansett om det dreier seg om et enkelt veikryss, eller trafikkstyring for en hel by, tilbyr SWARCO individuelle og tilkoblede mobilitetsløsninger til byer av alle størrelser - som inkluderer alt fra profesjonelle tjenester og spesialtilpassede løsninger, rådgivning, service og vedlikehold.

My Intersection

SIGNALANLEGG

START SMÅTT.
TENK STORT.

My Corridor

KORRIDORER

KLAR FOR I DAG.
RUSTET FOR FREMTIDEN.
​​​​​​​

My Network

NETTVERK

TILKOBLEDE.
FREMTIDSRETTET MOBILITET.

My Network

BY

HELHETSORIENTERT LØSNING.
BÆREKRAFTIGE BYER.

My Intersection

MY INTERSECTION

Løsning for komplett signalanlegg som inkluderer alt fra fra signalhode til deteksjonsstyrt trafikkflyt ved hjelp av kunstig intelligens. 

 • Optimerer grønn tid

 • Reduserer luftforurensing

 • Lett å installere og overvåke
 • En lokal og enkel løsning
 • Kostnadseffektiv løsning
My Corridor

MY CORRIDOR

Koble sammen dine signalanlegg og skap effektiv og flytende trafikkstrøm.

 • Samlet oversikt over dine signalanlegg

 • Optimerer grønn tid
 • Reduserer trafikkork og luftforurensning
 • Skaper optimal omløpstid for en hel korridor
 • Prediksjon og tilpasning til skiftende scenarier i daglig trafikk
My Network

MY NETWORK

Intelligent skybasert trafikkstyringssystem som inkluderer styreapparater til signalanlegg, datainnsamling, bussprioritet m.m.

 • Fleksibel, skalerbar, modulbasert infrastruktur - tilpasset fremtidens teknologi
 • Bedre trafikkflyt og sikkerhet
 • Bedre luftkvalitet
 • Reduserer kostnader til infrastruktur
My City

MY CITY

Den perfekte løsningen for fremtidens smarte og bærekraftige byer, som gir en effektiv og helhetlig mobilitet ved å integrere og styre alle mobilitetsarenaer.

 • Bred portfolio av produkter og løsninger som sikrer en enkel integrering
 • Effektiv mobilitetsstyring på tvers av ulike transportformer
 • Multiplattform som inkluderer planlegging og styring/overvåking innenfor trafikk, parkering, miljø og datautveksling
 • Kortere reisetider
 • Reduserer påvirkning av miljøet
 • Reduserer kostnader til infrastruktur

De største utfordringene for fremtidens mobilitet

ifølge en undersøkelse, foretatt i over 400 byer og kommuner

Det er anslått at trafikkork i byer rundt om i verden øker reisetiden med 25 % til 60 %. Grovt regnet betyr det at bilistene bruker 148 timer i året på å sitte i kø. SWARCO tilbyr en helhetlig tilnærming og et bredt spekter av innovative løsninger som kan redusere trafikkbelastningen og skape mer flytende trafikkstrømmer.

Les mer

Luftforurensning er skyld mer enn 3,4 millioner dødsfall per år og koster oss ca. 1 billion euro årlig, men på tross av dette er hele 49 % av byene i høyinntektsland ikke i stand til å oppfylle WHOs retningslinjer for luftkvalitet. Ta kontakt med oss og få en gratis demo!

Les mer

Forholdene for gående og syklister i et bysentrum er interessant å undersøke med tanke på nasjonale og lokale målsettinger om å øke andelen av disse trafikantgruppene. Stadig økende trafikk og antall mennesker som kjemper om å bruke den samme begrensede plassen øker antallet ulykker. Beskyttelse av myke trafikanter bør prioriteres.

Les mer

LET IT FLOW!

La oss snakke om fremtidens mobilitet.

Ønsker du å snakke med oss om utfordringene rundt mobilitet og finne en løsning som møter dine spesifikke behov? Ta kontakt med oss nå. Våre mobilitetseksperter sitter klare til å hjelpe deg.

Våre løsninger

SWARCO Trafikkstyring og trafikkovervåking

Fordelene

Redusert utslipp

-20% waiting time

-20%
​​​​​​​ventetid

Flyt kan optimeres med 10% til 20%.

Energy and fuel consumption

Energi og
drivstoff-forbruk

kan reduseres med 10% 

Energy and fuel consumption

Godt informerte
trafikkanter


Ready for new technologies

Klar for ny
teknologi


Early warnings

Tidlig varsling

​​​​​​​​​​​​​​av farlige trafikksituasjoner

Prioritizing emergency vehicles

Prioritering

utrykningskjøretøy foran regulær trafikk

Prioritized public transport

Prioritert
offentlig transport


Referanser

For Urban Traffic Management

Trafikkdatainnsamling uten datakøer
Utforme trafikkstyring på et by-dekkende og regionalt nivå i en av Italias mest besøkte byer
Nytt trafikkontrollsenter for rumensk by
Byutvikling går i tråd med trafikkstyring
Integrering av bytrafikkstyring, Elbtunnel-kontroll og statens advarselssenter inn et moderne trafikkontrollrom

TJENESTER

Tilleggstjenester

Rådgivning, planlegging, installasjon, service og vedlikehold.


Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for å hjelpe deg med dine prosjekter. Gi ansvaret for hele prosjekter eller deler av det til oss og overlat service og vedlikehold til oss når prosjektet er ferdig.URBAN TRAFIKKHÅNDTERING

Traffic Management as a Service
(TMaaS)

Fremtiden innen trafikkregulering.


Lær mer om ulike alternativer innen trafikkregulering.