Ingeniørarbeid og planlegging


Trafikkingeniørarbeid omfatter et bredt spekter av aktiviteter som supporterer byer og veiselskaper i alt fra trafikkundersøkelser og planlegging av signalanlegg, til levering av trafikkteknikk og planlegging av komplekse mobilitetsnett.


Et utvalg av våre tjenesterTrafikkundersøkelser

Trafikktelling brukes til å støtte planlegging og kontroll av veikryss, hvor kunnskap om trafikkvolum og distribusjon av kjøretøytyper er avgjørende. Nummerskiltgjengkjenning og/eller spørreundersøkelser er nyttige for å analysere kilde/destinasjon og gjennomgående trafikk. Observasjon av individuell trafikkadferd, inkludert forbikjøring, fart, etc., samt overvåking av ulykkesutsatte strekninger utføres med nyeste videoovervåkingsteknologi.

Trafikkkonsepter

Byer og lokalsamfunn som planlegger å tilpasse sin mobilitetsstrategi til ulike trafikkonsepter ønsker å basere sine beslutninger og investeringer på et godt datagrunnlag. Vi kan utarbeide forstudier, konsepter og en rekke ulike analyser for å sikre at du kan tar de riktige beslutningene. Vi har lang erfaring innen ulike områder, alt fra grønnbølgeoptimalisering til å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv.

Trafikksimulering

Å bygge komplekse veinett krever mer avanserte planleggingsverktøy. Tradisjonelle evalueringer basert på analysemetoder kommer til kort når det gjelder større og mer komplekse trafikkutbyggingsprosjekter. Her er bruk av simuleringer svært nyttig.

Trafikksignalplanlegging

Vi har de riktige verktøyene, den nødvendige kunnskapen og lang erfaring i konfigurering av signalanlegg. Det er viktig å optimalisere signalanleggene i veikryss for å få utnyttet veinettet maksimalt. Vår spesialiserte planleggings- og simuleringsprogramvare brukes av lokale myndigheter, universiteter og trafikkplanleggere over hele verden.

Tilleggstjenester

I tillegg til ovennevnte tilbyr vi et bredt spekter av ingeniør- og planleggingstjenester. Kontakt oss hvis du trenger vår hjelp.

Våre ingeniør- og planleggingsprogramvarer

Schlothauer & Wauer

LISA +

Programvare for trafikkplanlegging

KORT BESKRIVELSE
 • Automatisk og/eller manuell import av logger fra styreapparater
 • Evaluering av prosessdata for privat trafikk (fotgjengere og private kjøretøy)
 • Kvalitetssertifisering for styreapparater for buss- og trikk
 • Automatisk feilsøking med meldingstjeneste
MÅLGRUPPER
 • Trafikkingeniørfirmaer, kommunale myndigheter
SPRÅK
 • tysk
 • engelsk
 • nederlandsk
 • ukrainsk

VERA +

Effektiv styring av trafikkontrollenheter og installasjoner langs veiene

KORT BESKRIVELSE

VERA + inneholder ledelsesrelaterte data og aktiviteter, og gir følgende fordeler:

 • Bredt utvalg av tjenester
 • Brukervennlig grensesnitt
 • Enkel integrering i eksisterende systemer
MÅLGRUPPER
 • Kommunal forvaltning, kommunale myndigheter
SPRÅK
 • tysk
 • nederlandsk

ANNA +

Kvalitetsanalyseprogramvare for trafikksignalkontroller

OMFANG
 • Automatisk eller manuell import av regulatorlogger
 • Evaluering av prosessdata for privat trafikk (fotgjengere og kjøretøy)
 • Kvalitetssertifisering for buss- og trikkeregulatorer
 • Automatisk feilsøking med meldingstjeneste
MÅLGRUPPER
 • Trafikkingeniørfirmaer, kommunale myndigheter
SPRÅK
 • tysk
 • engelsk
 • nederlandsk
 • Ukrainsk

INES +

Trafikkadaptiv kontrollprogramvare for korridorer og nettverk

OMFANG
 • Fjern begrensningene ved komplekse koordinasjoner, både når det gjelder fysisk rekkevidde og tidspunkter
 • Utfør kortsiktig trafikkprognose
 • Endre grønntider og velg ulike scenarier
 • Kan implementeres uavhengig av produsenten av enheten og bli integrert i trafikkstyringssystemer.
ANVENDELSESOMRÅDER
 • Tett befolkede byområder, korridorer med varierende trafikkflyt og spesielle hendelsesrelaterte trafikksituasjoner
SPRÅK
 • tysk
 • engelsk
 • Ukrainsk

SYLVIA +

Kontrollmetode for koordinerte og trafikkaktiverte kontrollere

Applikasjoner
 • Standardisert kontrollmetode for alle trafikksignalkontrollere. Alt fra enkel til kompleks.
 • Inkluderer prioriteringsstyring for kollektivtransport
 • Omfattende integrasjon med LISA +
MÅLGRUPPER
 • Trafikkvirksomheter, kommunale myndigheter, signalprodusenter. universiteter
SPRÅK
 • tysk
 • engelsk
 • Polsk
 • Tsjekkisk
 • spansk
 • nederlandsk
 • Ukrainsk
 • brasiliansk