Ingeniørarbejde & Planlægning


Trafikingeniørarbejde omfatter en lang række af aktiviteter, der supporterer byer og vejselskaber lige fra trafikundersøgelser og planlægning af signalanlæg, til levering af trafikteknik og planlægning af komplekse mobilitetsnetværk.


Et udvalg af vores servicesTrafikundersøgelser

Trafiktælling bruges til at understøtte planlægning og styring af vejkryds, hvor viden om trafikvolume og distribution af køretøjstyper er afgørende. Nummerpladegenkendelse og / eller spørgeundersøgelser er nyttige til analyse af kilden/destinationen og gennemgående trafik. Observation af individuel trafikadfærd, herunder overhalning, hastighed mv., samt overvågning af strækninger med mange ulykker, udføres med den nyeste videoovervågningsteknologi.

Trafikkoncepter

Byer og lokalsamfund, der planlægger at tilpasse deres mobilitetsstrategi til forskellige trafik koncepter, ønsker at basere deres beslutninger og investeringer på et godt datagrundlag. Vi kan udarbejde forundersøgelser, koncepter og en række forskellige analyser for at sikre at du kan tage de rigtige beslutninger. Vi har mange års erfaring indenfor forskellige områder, alt fra optimering af grøn bølge til at gøre offentlig transport mere attraktivt.

Trafiksimulering

At bygge et kompleks trafiknetværk kræver mere avancerede planlægningsværktøjer. Traditionelle evalueringer baseret på analysemetoder kommer til kort, når det kommer til store og komplekse trafikale byggeprojekter. Det er her, hvor simuleringer er rigtig nyttigt.

Planlægning af trafiksignaler

Vi har de rigtige værktøjer, den nødvendige knowhow og lang erfaring i konfiguration af signalanlæg. Det er vigtigt at optimere signalanlæggene i lyskryds for at udnytte vejnettet mest effektivt. Vores specialplanlægnings- og simuleringssoftware benyttes af lokale myndigheder, universiteter og trafikplanlæggere over hele verden.

Yderligere services

Udover ovenstående tilbyder vi en bred vifte af ingeniør- og planlægningsservices. Kontakt os, hvis du har brug for vores hjælp.

Vores ingeniør- og planlægningssoftware

Schlothauer & Wauer

LISA +

Software til trafikplanlægning

KORT BESKRIVELSE
 • Automatisk og/eller manuel import af logfiler fra styreapparater
 • Evaluering af procesdata til privat trafik (fodgængere og private køretøjer)
 • Kvalitetscertificering til styreapparater til bus- og sporvogne
 • Automatisk fejlsøgning med meddelelsesservice
MÅLGRUPPER
 • Trafikingeniørvirksomheder, kommunale myndigheder
SPROG
 • Tysk
 • Engelsk
 • Hollandsk
 • Ukrainsk

VERA +

Effektiv styring af trafikstyringenheder og installationer langs veje

KORT BESKRIVELSE

VERA+ samler administrationsrelaterede data og aktiviteter, og tilbyder følgende fordele:

 • Bredt udvalg af services
 • Brugervenlig grænseflade
 • Nem integration i eksisterende systemer
MÅLGRUPPER
 • Kommunal forvaltning, kommunale myndigheder
SPROG
 • Tysk
 • Hollandsk

ANNA +

Kvalitetsanalysesoftware til styring af trafiksignaler

KORT BESKRIVELSE
 • Automatisk eller manuel import af logfiler
 • Evaluering af procesdata til privat trafik (fodgængere og køretøjer)
 • Kvalitetscertificering til bus- og sporvognskontrol
 • Automatisk fejlovervågning med meddelelsesservice
MÅLGRUPPER
 • Trafikingeniørvirksomheder, kommunale myndigheder
SPROG
 • Tysk
 • Engelsk
 • Hollandsk
 • Ukrainsk

INES +

Trafikadaptiv kontrolsoftware til korridore og netværk

KORT BESKRIVELSE
 • Fjern begrænsningerne på stive koordinationer, både hvad angår fysisk rækkevidde og tidspunkter
 • Udfør kortsigtet trafikprognose
 • Skift grøn tidsfordeling og vælg scenarier
 • Kan implementeres uanset producent af enheden og integrationer i trafikstyringssystem.
ANVENDELSESOMRÅDER
 • Tæt befolkede byområder, korridorer med varierende trafikstrømme og særlige begivenhedsrelaterede trafiksituationer
SPROG
 • Tysk
 • Engelsk
 • Ukrainsk

SYLVIA +

Kontrolmetode til koordinerede og trafik-aktiverede kontroller

KORT BESKRIVELSE
 • Standardiseret kontrolmetode til alle trafiklys kontroller, alt fra simpelt til komplekst
 • Inkluderer prioritetsstyring af offentlig transport
 • Omfattende integration med LISA +
MÅLGRUPPER
 • Trafikvirksomheder, kommunale myndigheder, signalproducenter og universiteter
SPROG
 • Tysk
 • Engelsk
 • Polsk
 • Tjekkisk
 • Spansk
 • Hollandsk
 • Ukrainsk
 • Portugisisk