Projektering och planering


Trafikprojekteringstjänster omfattar ett brett utbud av aktiviteter som stöder städer och vägoperatörer, allt från trafikundersökningar och planering av korsningar till tillhandahållande av trafikprojekterings programvara och planering av komplexa mobilitetsnät.Ett urval av våra tjänsterTrafikundersökningar

Trafikräkning används för att stödja planering och kontroll av korsningar, där kunskap om trafikvolymer och fördelning av fordonstyper är avgörande. Nummerplåtsavläsning och/eller enkäter är användbara för att analysera källa/destination och genomfartstrafik. Observationen av enskilt trafikbeteende, inklusive omkörning, fortkörning etc. samt övervakning av "Black Spots" genomförs med den senaste videoövervakningstekniken.

Trafikkoncept

Städer och samhällen som planerar att anpassa sin mobilitetsstrategi genom att tillämpa vissa koncept vill basera sina beslut och investeringar på välgrundad data. Vi kan göra preliminära studier, koncept och en mängd olika analyser för att stödja ditt beslutsfattande. Vi har lång erfarenhet inom olika områden, allt från grönvågsoptimering till skapandet av en mer attraktiv kollektivtrafik.

Trafiksimulering

Att bygga komplexa vägnät kräver avancerade planeringsverktyg. Traditionella utvärderingar baserade på analysmetoder är otillräckliga när det gäller stora och komplexa trafikbyggnadsprojekt. Det är här simuleringar kommer in i bilden.


Trafiksignalplanering

Vi har rätt verktyg, nödvändig kunskap och lång erfarenhet av att konfigurera korsningar. Det är viktigt att optimera signalstyrda korsningar för att få full potential av ditt mobilitetsnätverk. Vår specialiserade planerings- och simuleringsprogramvara används av lokala myndigheter, universitet och trafikplanerare över hela världen.


Ytterligare service

Utöver det ovanstående erbjuder vi ett brett utbud av projekterings- och planeringstjänster. Kontakta oss om du behöver vår hjälp.


Vår projekterings- och planerings programvara

Schlothauer & Wauer


LISA +

Programvara för trafikplanering

Omfattning
 • Automatisk eller manuell import av styrenhetsloggar
 • Utvärdering av processdata för privat trafik (fotgängare och fordon)
 • Kvalitetscertifiering för buss- och spårvagnskontroller
 • Automatisk felövervakning med meddelandeservice
MÅLGRUPPER
 • Trafikteknikföretag, kommunala förvaltningar
SPRÅK
 • tyska
 • engelska
 • holländska
 • ukrainska

VERA +

Effektiv hantering av trafikkontrollanordningar och vägutrustning

Omfattning

VERA+ slår samman hanteringsrelaterad data och aktiviteter, och erbjuder följande fördelar:

 • Brett utbud av tjänster
 • Användarvänligt gränssnitt
 • Enkel integrering i befintliga system
MÅLGRUPPER
 • Lokala myndigheter, kommunala förvaltningar
SPRÅK
 • tyska
 • holländska

ANNA +

Kvalitetsanalysprogram för trafiksignalstyrningar

Omfattning
 • Automatisk eller manuell import av styrenhetsloggar
 • Utvärdering av processdata för privat trafik (fotgängare och fordon)
 • Kvalitetscertifiering för buss- och spårvagnskontroller
 • Automatisk felövervakning med meddelandeservice
MÅLGRUPPER
 • Trafikteknikföretag, kommunala förvaltningar
SPRÅK
 • tyska
 • engelska
 • holländska
 • ukrainska

INES +

Trafik-adaptiv styrprogramvara för korridorer och nätverk

Omfattning
 • Avlägsna gränserna för stela koordineringar, både när det gäller fysiskt intervall och tidpunkter
 • Utför kortsiktig trafikflödesprognos
 • Ändra grön tidsfördelning och välj scenarier
 • Kan implementeras oberoende av enhetstillverkare och integrerad i centrala trafikledningssystem.
Användningsområden
 • Tätbefolkade stadsområden, korridorer med fluktuerade trafikflöden och speciella händelsesrelaterade trafiksituationer
SPRÅK
 • tyska
 • engelska
 • ukrainska

SYLVIA +

Kontrollmetod för samordnad och trafikaktiverad styrning

Användningsområden:
 • Standardiserad kontrollmetod för alla trafiksignalkontroller, allt från enkel till komplex
 • Inkluderar prioritetshantering av kollektivtrafik
 • Omfattande integration med LISA +
MÅLGRUPPER
 • Trafikteknikföretag, kommunala förvaltningar, signaltillverkare. Universitet
SPRÅK
 • tyska
 • engelska
 • polska
 • tjeckiska
 • spanska
 • holländska
 • ukrainska
 • brasiliansk portugisiska