Stadstrafikledningslösningar

Stödjer smartare, grönare städer.


Trafikledning är en väsentlig del av modern mobilitet eftersom den hjälper till att utnyttja det befintliga nätverket på bästa möjliga sätt. Den övervakar och kontrollerar olika trafiksätt för att undvika trängsel och förbättra trafikflödet. Målet är att göra det möjligt för människor att nå sina destinationer så fort som möjligt. Samtidigt används trafikledning för att minska den negativa påverkan av mobilitet på miljön, t.ex. för att minska luftföroreningar. Den förbättrar också trafiksäkerheten för alla trafikanter.

SWARCO's holistiska trafikstyrning i städer
LET IT FLOW!

Framtidssäkra lösningar från en och samma leverantör


Människor, trafik, miljö – en stad för alla.


SWARCO:s väl genomtänkta trafikhantering representerar intelligent och hållbara lösningar. Från smarta korsningar till en helt uppkopplad stad: Med system från SWARCO är du väl förberedd på framtiden.

SWARCO-lösningar för varje behov och varje stad

Oavsett om det handlar om en enskild korsning eller en hel stad erbjuder SWARCO:s trafikstyrning individuella och samordnade lösningar för städer av alla storlekar med tjänster som rådgivning, individuell utformning och underhåll.

My Intersection

KORSNING

BÖRJA LITET.
TÄNK STORT.

My Corridor

KORRIDOR

REDO FÖR DAGEN.
REDO FÖR FRAMTIDEN.

My Network

NÄTVERK

UPPKOPPLADE APPLIKATIONER.
TÄNK STÖRRE. FRAMTIDSSÄKRAD MOBILITET.

My Network

STAD

HOLISTISK LÖSNING.
EN STAD ATT LEVA I.

De största utmaningarna för trafiken i framtidens städer enligt över 400 städer och kommuner

enligt över 400 städer och kommuner som undersöktes

Det uppskattas att köer i städer världen över ökar restider med 25–60%. Totalt tillbringar en bilförare ca 148 timmar per år i köer. SWARCO erbjuder helhetslösningar för att minska köer i städerna och förbättra trafikflödet.

läs mer

Luftföroreningar orsakar cirka 3,4 miljoner förtida dödsfall per år. Förutom den förödande påverkan på mänskliga liv är den ekonomiska kostnaden ungefär 1 biljon euro per år, men 49% av städerna i höginkomstländerna uppfyller inte WHO:s riktlinjer för luftkvalitet. Ta kontakt med oss och lär dig mer!

läs mer

Den ökande trafiken och antalet människor som trängs för att använda samma begränsade utrymme leder till ett ökat antal olyckor. Att skydda utsatta trafikanter bör vara en prioritet, trots detta omkom 22 700 personer och 1,2 miljoner skadades på EU:s vägar under 2019. Fotgängare stod för cirka 20% av dessa dödsfall.

läs mer

LET IT FLOW!

Låt oss tala om framtidens mobilitet.

Vill du prata med oss om utmaningarna med mobilitet och hitta en lösning för dina specifika behov?
Ta kontakt med oss. Våra mobilitetsexperter är tillgängliga för ett personligt utbyte med dig.

Vårt utbud

SWARCO Trafikstyrning i städer

Översikt över fördelar

Minskade luftföroreningar

-20% waiting time

20% väntetid

Trafikflöde kan optimeras med 10–20%

Energy and fuel consumption

Energi- och bränslekonsumtion

kan minskas med 10%

Energy and fuel consumption

Väl informerade väganvändare


Ready for new technologies

Redo för ny teknik

Early warnings

Tidiga varningar

för farliga trafiksituationer

Prioritizing emergency vehicles

Prioritering

av utryckningsfordon

Prioritized public transport

Prioritera kollektivtrafik


Referenser

För stadstrafikledning

TJÄNSTER

Tilläggstjänster

Rådgivning, planering, installation, service och underhåll.


Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med dina projekt. Lita på oss för ett helt projekt eller bara en del av det och vi är glada att ta över service och underhåll.STADSTRAFIKLEDNING

Trafikledningstjänst
(TMaaS)

Framtidens trafikledning.


Läs mer om ett alternativa sätt att tillhandahålla trafikledning.STADSTRAFIKLEDNING

KOLLEKTIVTRAFIKPRIORITET

Skapa en mer attraktiv kollektivtrafik. 

Prioritering av kollektivtrafik i trafiksignaler är en viktig åtgärd för att öka stadstrafiklednings effektivitet för att bättre kunna hantera allt växande trafikvolymer.