Stadstrafikledningslösningar

Stödjer smartare, grönare städer.

Trafikledning är en väsentlig del av modern mobilitet eftersom den hjälper till att utnyttja det befintliga nätverket på bästa möjliga sätt. Den övervakar och kontrollerar olika trafiksätt för att undvika trängsel och förbättra trafikflödet. Målet är att göra det möjligt för människor att nå sina destinationer så fort som möjligt. Samtidigt används trafikledning för att minska den negativa påverkan av mobilitet på miljön, t.ex. för att minska luftföroreningar. Den förbättrar också trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Referenser

För stadstrafikledning

Vad kan vi göra för dig?


SWARCO har lång erfarenhet inom modern trafikledning och kan hjälpa städerna att effektivisera sitt transportsystem och förbättra den övergripande livskvaliteten för sina medborgare.

check
Stöd din mobilitetsstrategi
directions_walk
Utveckla din Multi-Modal Approach
desktop_mac
Låter dig ta kontroll över din stads mobilitet
directions_car
Stöder dig i trafikplanering

Vårt utbud

TJÄNSTER

Tilläggstjänster

Rådgivning, planering, installation, service och underhåll.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med dina projekt. Lita på oss för ett helt projekt eller bara en del av det och vi är glada att ta över service och underhåll.

STADSTRAFIKLEDNING

Trafikledningstjänst
(TMaaS)

Framtidens trafikledning.

Läs mer om ett alternativa sätt att tillhandahålla trafikledning.

STADSTRAFIKLEDNING

KOLLEKTIVTRAFIKPRIORITET

Skapa en mer attraktiv kollektivtrafik. 

Prioritering av kollektivtrafik i trafiksignaler är en viktig åtgärd för att öka stadstrafiklednings effektivitet för att bättre kunna hantera allt växande trafikvolymer.