Florens / Italien

SWARCO renoverar trafikarkitekturen i Florens

Trafikövervakning och mobila informationstjänsterSWARCO MIZAR som byggare av jämnt trafikflöde i och runt den toskanska metropolen. Ett utmanande jobb med enastående perspektiv för folket och regionen.


Staden, som kännetecknas av mästerverk av konst och arkitektur, erkände behovet av att tekniskt expandera och bygga om sitt transportsystem. De önskade innovationerna: Ett trafikövervakningssystem och en plattform för mobila informationstjänster för integrerad mobilitetshantering av staden Florens, den omgivande provinsen och motorvägsdelen Florens-Pisa. SWARCO MIZAR vann anbudet för detta omfattande projekt. Som specialist på trafikledning, kollektivtrafik och reseinformationstjänster kan vi lita på mängder av erfarenheter och tekniskt kunnande.

Flexibilitet som grund

För att bäst tillgodose Florens behov och göra trafiken mer kontrollerbar och förutsägbar konstruerade vi och implementerade en ITS-integrerad plattform för informationsövervakning av mobilitet och mobila informationstjänster. Plattformen integrerar olika externa system (t.ex. UTC, vägsensorer, videodetektering, VMS, miljödataanalys, parkeringssystem, informationssystem för byggzoner, ZTL-system, AVM) och information från olika leverantörer för att säkerställa samordnad drift av hela systemet . All trafikdata från olika källor samlas in, sammanfogas, harmoniseras och utarbetas - i syfte att sömlöst övervaka och presentera den aktuella trafiksituationen. Detta inkluderar även integration av parkeringssystem och parkeringsinformation samt skapandet av en intelligent trafikmodell med onlinetjänster (inklusive trafikprognoser). Dessutom beräkningen och tillämpningen av kontrollstrategier på hög nivå för hela stadsnätet samt tillhandahållande av användarinformation via webb- och variabla meddelandeskyltar (VMS).

Utmaningar - men inga hinder

Våra uppgifter innehöll emellertid också omfattande och exakt projektkoordinering. Detta omfattade till exempel att utveckla en detaljerad projektplan, hantera alla resurser (inklusive företag från tredje part), inte överskrida tids- och budgetgränser, mäta projektets prestanda med lämpliga system, verktyg och teknik samt upprätta och upprätthålla relationer med tredje part och leverantörer.

Var hemma i trafiken

Resultatet av det sexåriga samarbetet: Nödsituationer med av varierande grad av allvar kan hanteras snabbare och korrekt, interinstitutionell samordning säkerställs, en växande och uppdaterad databas byggs upp och framförallt ökad komfort och säkerhet i trafiken för invånarna i storstadsområdet.

NYCKELFAKTA


PROJEKTETS LÄNGD

2011-2017


UTMANINGEN

Trafikövervakningssystem och en plattform för integrerad mobilitetshantering och en integrerad administration av Florensregionen


TJÄNSTER

Planering, genomförande och projektkoordinering


TEKNIK

Integrerad ITS-plattform