Florencie / Itálie

SWARCO obnovuje dopravní architekturu ve Florencii

Služby pro sledování provozu a informační služby o mobilitě

SWARCO MIZAR jako stavitel plynulého provozu v toskánské metropoli a okolí. Náročná práce s vynikajícími perspektivami pro lidi a region.


Město, charakterizované mistrovskými díly umění a architektury, uznalo potřebu technicky rozšířit a obnovit svůj dopravní systém. Požadované inovace: systém sledování provozu a platforma informačních služeb pro řízení integrované mobility města Florencie, okolní provincie a dálnice Florencie-Pisa. Společnost SWARCO MIZAR vyhrála výběrové řízení na tento komplexní projekt. Jako odborník na dopravní řízení, systémy veřejné dopravy a cestovní informační služby se můžeme spolehnout na množství zkušeností a technického know-how.

Flexibilita jako základ

Abychom co nejlépe vyhověli potřebám Florencie a zajistili větší kontrolu a předvídatelnost provozu, navrhli jsme a implementovali ITS integrovanou platformu pro sledování mobility a poskytování informací o ní. Platforma integruje různé externí systémy (jako jsou UTC, silniční senzory, video detekce, VMS, vyhodnocování environmentálních dat, parkovací systém, informační systém stavebních zón, ZTL systém, AVM) a informace poskytované různými dodavateli k zajištění koordinovaného provozu celého systému. Všechna provozní data z různých zdrojů jsou shromažďována, sloučena, harmonizována a zpracovávána - s cílem plynule sledovat a prezentovat aktuální dopravní situaci. To také zahrnuje integraci parkovacích systémů a informací o parkování, jakož i vytvoření inteligentního dopravního modelu se službami on-line (včetně předpovědí provozu). Navíc výpočet a uplatňování strategií řízení na vysoké úrovni pro celou městskou síť a poskytování informací o uživateli prostřednictvím webu a zařízení pro provozní informace (ZPI).


Výzvy - ale žádné překážky

Naším úkolem ale bylo i zahrnutí komplexní a přesné koordinace projektu. To zahrnovalo například vypracování podrobného plánu projektu, správu všech zdrojů (včetně společností třetích stran), dodržování časových a rozpočtových limitů, měření výkonnosti projektu pomocí vhodných systémů, nástrojů a technologií a vytvoření a udržování vztahů se třetími stranami a dodavateli.


Buďte v dopravě jako doma

Výsledek šestileté spolupráce: rychlejší a přesnější řešení nouzových situací různých rozměrů, zajišťování interinstitucionální koordinace, intenzivnější růst a aktualizace databáze a především větší pohodlí a bezpečnost silniční dopravy pro obyvatele metropolitní oblasti.

KLÍČOVÁ FAKTA


TRVÁNÍ PROJEKTU

2011-2017


VÝZVA

Systém sledování provozu a platforma informačních služeb pro integrovanou správu florentského regionu


SLUŽBY

Plánování, realizace a koordinace projektů


Technologie

Integrovaná platforma ITS