Florence, Italië

SWARCO renoveert de architectuur voor het verkeer in Florence

Verkeerstoezicht en infomobility-services

SWARCO als bouwer van een vlotte verkeersstroom in en rond de Toscaanse metropool. Een uitdagende baan met uitstekende perspectieven voor de mensen en de regio.

 

De stad, gekenmerkt door meesterwerken van kunst en architectuur, erkende de noodzaak om zijn transportsysteem technisch uit te breiden en opnieuw op te bouwen. De gewenste innovaties: een systeem voor verkeerstoezicht en een platform voor infomobility-services voor het geïntegreerde mobiliteitsmanagement van de stad Florence, de omliggende provincie en de snelweg van Florence-Pisa. SWARCO won de aanbesteding voor dit veelomvattende project. Als specialist in verkeersbeheer, systemen voor het openbaar vervoer en diensten voor reisinformatie kunnen we rekenen op een enorme hoeveelheid ervaring en technische expertise.

Flexibiliteit als fundament

Om optimaal tegemoet te komen aan de behoeften van Florence en verkeer beter beheersbaar en voorspelbaar te maken, hebben we een geïntegreerd ITS-platform voor verkeerstoezicht en een voorziening voor infomobility ontworpen en geïmplementeerd. Het platform integreert verschillende externe systemen (zoals UTC, sensoren voor de weg, videodetectie, VMS, evaluatie van milieugegevens, parkeersysteem, informatiesysteem voor bouwplaatsen, ZTL-systeem, AVM) en gegevens van verschillende leveranciers om te zorgen voor een gecoördineerde werking van het volledige systeem. Alle verkeersgegevens uit verschillende bronnen worden verzameld, samengevoegd, geharmoniseerd en uitgewerkt – met het doel om de huidige verkeerssituatie naadloos te volgen en te presenteren. Dit omvat ook de integratie van parkeersystemen en parkeerinformatie, evenals de creatie van een intelligent verkeersmodel met online diensten (inclusief verkeersprognoses). Daarnaast de berekening en toepassing van beheerstrategieën van hoog niveau voor het hele stedelijke netwerk en de verstrekking van gebruikersgegevens via het web en variabele meldingsborden (VMS).

Uitdagingen – maar geen belemmeringen

Onze taken omvatten echter ook uitgebreide en nauwkeurige projectcoördinatie. Dit omvatte bijvoorbeeld het ontwikkelen van een gedetailleerd projectplan, het beheren van alle middelen (inclusief externe bedrijven), het niet overschrijden van tijd- en budgetlimieten, het meten van projectprestaties met geschikte systemen, hulpmiddelen en technologieën, en het aangaan en onderhouden van relaties met derde partijen en leveranciers.

Wees thuis in het verkeer

Het resultaat van de zesjarige samenwerking: Noodsituaties van verschillende omvang kunnen sneller en nauwkeuriger worden aangepakt, interinstitutionele coördinatie is verzekerd, een groeiende en bijgewerkte database is opgebouwd en vooral meer comfort en veiligheid in het wegverkeer voor de bewoners van het grootstedelijk gebied.

BELANGRIJKSTE FEITEN


PROJECTDUUR

2011-2017


DE UITDAGING

Systeem voor verkeerstoezicht en platform voor infomobility-services voor een geïntegreerd beheer van de regio Florence


DIENSTEN

Planning, uitvoering en projectcoördinatie

TECHNOLOGIE

Geïntegreerd ITS-platform