Løsninger for Trafikkregulering

For bedret livskvalitet i byer og samfunnet ellers.


Moderne trafikkledelse bedrer livskvaliteten vår.
Det bidrar til å holde trafikken i bevegelse, reduserer utslipp og personlig stress, fremmer intermodalitet
og sikrer at reisende er trygge og sikre hele veien til de er fremme.

"SWARCOs helhetlige tilnærming til trafikkstyring tar hensyn til alle aspekter av trafikk i byer, på motorveier, i tunneler, på parkeringsplasser, ved ladestasjoner, i havneområder og i offentlige transportnett. Mikromobilitet blir stadig viktigere for å sikre utslippsfrie reisemåter hele veien."

Michael Schuch, Chief Operating Officer (COO), ITS

Vår kompetanse

Spesielle løsninger


Brukerhistorier

Løsninger for trafikkstyring