Løsninger for Trafikkregulering

For bedret livskvalitet i byer og samfunnet ellers.


Moderne trafikkledelse bedrer livskvaliteten vår.
Det bidrar til å holde trafikken i bevegelse, reduserer utslipp og personlig stress, fremmer intermodalitet
og sikrer at reisende er trygge og sikre hele veien til de er fremme.

Michael Schuchs syn på mikromobilitet | SWARCO

"SWARCOs helhetlige tilnærming til trafikkstyring tar hensyn til alle aspekter av trafikk i byer, på motorveier, i tunneler, på parkeringsplasser, ved ladestasjoner, i havneområder og i offentlige transportnett. Mikromobilitet blir stadig viktigere for å sikre utslippsfrie reisemåter hele veien."

Michael Schuch, Chief Operating Officer (COO), ITS

Vår kompetanse

Spesielle løsninger


Brukerhistorier

Løsninger for trafikkstyring