Trafikkregulering i havner

Effektiv, sikker og tilkoblet.


Siden mer enn 90% av handelen er transportert til sjøs, har havner en viktig rolle i internasjonal logistikk, og kravene til kapasitet og forventninger til mer avanserte tjenester øker stadig. En havns evne til å redusere forsinkelser, kontrollere og sikre last og bruke  miljøinfrastrukturen er nøkkelen til å møte kundenes krav og øke effektiviteten av forsyningskjeden. Vår erfaring og kompetanse i trafikkindustrien vil sikre en bedre logistikkstrøm, samtidig som det ikke går ut over de strenge sikkerhetskravene.

SWARCOs havneløsninger gir kunder, leverandører og interessenter pålitelig utstyr og nødvendige data, som gir operatørene mulighet til å håndtere flere fartøy og mer trafikk så effektivt som mulig. Dette bedrer sikkerheten for mennesker og last. Det holder også god oversikt over hvor kjøretøy og varer er til enhver tid, med mulighet for å varsle interne og eksterne partnere om hvor de er lokalisert. 


Hva kan vi gjøre for dere?

Referanser

Trafikkregulering i havner

Administrere tunge kjøretøyer i kanalhavnen
Administrere trafikkflyt, logistikk og sikkerhet i havner
Havnen blir et fellesskap
Nye muligheter for døren til Vest-Europa

Viktige fordeler for våre kunder

Forbedring av trafikkveiledning, logistikkstrøm og håndtering

Støtte til automatisering av  Roll-on-Roll-off terminaler

Sanntidsdata for tilhengere 

Reduksjon i uberettigede skadekrav  

TJENESTER

Tilleggstjenester

Rådgivning, planlegging, installasjon, service og vedlikehold.


Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for å hjelpe deg med dine prosjekter. Gi oss ansvar for hele eller deler av prosjekter, og overlat service og vedlikehold til oss når de er ferdig.