Smart Port Stockholm / Sverige

SWARCO Port Control

Økende produktivitet og livskvalitet

Konverteringen av Värtahamnen i Stockholm sentrum er en fantastisk illustrasjon av hvordan SWARCO Port Control System ikke bare kan øke effektiviteten til en havn, men også forsterke boarealene til en hel by.


Nettverkshavnen blir virkelighet - akkurat nå. Tross alt er havner fortsatt reiseknutepunkt og logistikksentre for global handel. Kapasitetskrav og ønske om mer avanserte tjenester øker stadig. Den sentrale rollen som SWARCO Port Control System (SPCS) kan spille i den pågående digitale omformingen av havner, er demonstrert av Värtahamnen i Stockholm, som ble gjenoppbygget mellom 2013 og 2016. Målet var klart: SPSC bør optimalisere hele havneområdet - fra logistikk og arbeidsprosesser til skips-, lastebil- og reisetrafikk.

"SWARCO Port Control System er ikke bare en innovativ, total trafikkløsning. Det er et nettverksverktøy som gjør arbeidet mer effektivt og livet mer behagelig. "

Johan Castwall, administrerende direktør i Stockholms havn

Mer arbeidsflyt betyr mindre arbeid

SWARCO Port Control System installert på Värtahamnen terminal er et moderne, intelligent transportsystem som gjør trafikkstyringen mer økonomisk og all arbeidsflyt mer fleksibel. Det grunnleggende konseptet er å skape en stor logistikkstrøm uten å bryte med de strenge sikkerhetskravene. Dette ble oppnådd for eksempel gjennom

  • automatisert bilstyring
  • ANPR (automatisk registreringsnummergjenkjenning)
  • Porter for lengde- og høydemålinger
  • VMS (variable meldingsskilt)
  • eller automatisk skadekontroll for lastebiler

SPCS bestemmer kontinuerlig hvor kjøretøyene eller varene er plassert. Systemet kan også informere interne og eksterne partnere på nettstedet, for eksempel, og tillater havnepersonalet å kontrollere trafikklys med håndholdte enheter. Ettersom alt dette utstyret er sømløst, blir alle prosesser enklere, sikrere og mer effektive - for skip, lastebiler og alle involverte. Og effekten for byen er enda mer imponerende ...


Mindre havn betyr mer by


Ved å forbedre trafikkstrømmen for skip og lastebiler er hele havnebruken nå mye mer effektiv. Den miljøvennlige Värtahamnen, med sine fem bukter og moderne passasjerterminal, kan nå håndtere flere skip og mer trafikk samtidig og på et mindre område. Byen Stockholm har dermed gjenvunnet store deler av området som var okkupert av havnen. Som igjen betyr mer plass for byen å utvikle nye boliger, åpne områder og jobber.

NØKKELORD


PROSJEKTVARIGHET

2013-2016


UTFORDRINGEN

Lage en svært effektiv og sikker havnelogistikk


TJENESTER

Planlegging og implementering av et smart havnekontrollsystem


Teknologi

Smart Port Control System, Automated Vehicle Managment, ANPR, porter for lengde- og høydemålinger, VMS, automatisert skadekontroll for lastebiler