Limassol / Kypros

Havnen blir et fellesskap

SWARCO kombinerer sanntids trafikkinformasjon og håndtering av farlig gods for den kypriotiske havnen i Limassol. Et praktisk eksempel på hvordan fremtidens havnesystemer kan fungere.


Kypros havnemyndighet (CPA) lette etter en løsning for å implementere en integrert plattform for logistikkstøtte i havnen i Limassol, landets viktigste havn. Plattformen, som kunne nås av speditører og transportselskaper via en webportal, skulle omfatte følgende funksjoner: 1. sanntids trafikkinformasjon for rutene som fører til havnen, 2. kjøretøyruteføring og 3. håndtering av farlig gods.

SWARCO skjønte det

Kontrakten ble tildelt SWARCO MIZAR og SWARCO HELLAS takket være en kombinasjon av sofistikerte programvareløsninger for sanntids trafikkinformasjonssystem (MISTIC) og sporing av farlig gods (ERMIS). Enda viktigere var at vi kunne gi kunnskap og kapasitet til å implementere et sofistikert programvareintegrasjonsprosjekt som dette.

Harde fakta til programvare


Om teknologi i detalj: SWARCO ga en webportal basert på MISTIC (programvareløsning fra SWARCO). Dette støtter implementeringen av trafikkontroll og informasjonssentre. MISTIC-programvaren ble matet med sanntids trafikkdata fra den sentrale applikasjonen OMNIA (også et SWARCO MIZAR-produkt) som brukes av det kypriotiske transportdepartementet. I tillegg har SWARCO utviklet et overvåkingssystem for farlig gods basert på SWARCOs ERMIS-kjøretøysporingsteknologi. Systemet informerer lasteieren om den foreskrevne eller godkjente ruten og trafikkpolisen om den faktiske posisjonen til lastebilen som oppbevarer farlig gods.

Multikommunikasjon mellom interessenter


En spesiell utfordring for teamet vårt var at prosjektet ble implementert i et multi-interessent-miljø. Forskjellige myndigheter ble med suksess involvert, som havnemyndigheten, trafikkpolitiet, transportdepartementet eller private logistikkfirmaer. I denne sammenheng trengte systemet grensesnitt til eksisterende systemer som OMNIA-applikasjonen som brukes av det kypriotiske transportdepartementet og Limassols havnestyringssystem.


Alt i alt er systemet en lovende modul for mulige havnesamfunnssystemer i morgen. Det inkluderer informasjonstjenester for logistikkfirmaer, havneansatte og også for myndigheter som ønsker å kontrollere trafikkstyring rundt havnen.

NØKKELORD


PROSJEKTVARIGHET

2013-2014


UTFORDRINGEN

Integrert havnekommunikasjon blant flere interessenter - inkludert sanntids trafikkinformasjon, kjøretøyruteføring og håndtering av farlig gods

TJENESTER

Programvareutvikling, planlegging, gjennomføring


Teknologi

MISTIC, ERMIS, OMNIA, OMNIA