Løsninger for motorveier og tunneler

Strategier og løsninger for å kontrollere og overvåke inter urban trafikk og tunneler.


Vår livskvalitet er ofte avhengig av trygge reiser og en god trafikkflyt. Hovedveinettet kobler sammen store og små byer, gir mulighet for rask transport av mennesker og varer, og er et uttrykk for nasjonens kommunikasjon og velstand. 

SWARCOs dynamiske styringssystemer bidrar til å holde trafikken i bevegelse på motorveier og autostradaer. De sørger for informasjon og varsler, hindrer overbelastning, reduserer utslipp og informerer om alternative ruter og fartsgrenser. Sikkerhet er spesielt viktig når det gjelder tunneler. SWARCO tilbyr integrerte systemer som styrer både driften av tunneler og trafikken som kjører gjennom dem.

Referanser

For motorvei og tunnelløsninger

Briljante skjermer, laget i Østerrike, for perfekt orientering på Sydney Airport
En førsteklasses løsning for interurban trafikkstyring
Administrere trafikk på en av Tysklands mest trafikkerte motorveier
Trafikkstyring for Stockholms nordlige motorveiforbindelse
Oppgradering av hard- og programvare for effektiv tunnelkontroll
Tunnelhåndtering for å avlaste trafikkfylte sentrum

Hva kan vi gjøre for deg?


SWARCO har lang erfaring innen moderne trafikkstyring og tilbyr prosjektledelse og rådgivning for alle typer trafikkutfordringer på motorveier og i tunneler. Med erfaring og spesialkunnskap forbedrer vi kvaliteten på styringssystemene dine og gjør reisen raskere, tryggere og mer behagelig. Gjør trafikkstyringen din Dynamisk, Jevn og EffektivSikker veiledning fra oppstart til sluttføring


Integrert styring av  veitunnelerBeskytt investeringene dine med nye teknologier


Vårt tilbud

TJENESTER

Tilleggstjenester

Rådgivning, planlegging, installasjon, service og vedlikehold.


Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for å hjelpe deg med dine prosjekter. Gi ansvaret for hele prosjekter eller deler av det til oss og overlat service og vedlikehold til oss når prosjektet er ferdig.