München / Tyskland

A 99 München ringvei

Jevntkjørende motorveitrafikk


Motorveien A99, også kjent som motorveien i München, er Bayerns travleste motorvei. Og for å hindre at trafikken kom til å stå stille under utvidelsen, ble SWARCO pålagt å gjennomføre tilpasningen av trafikkontrollanleggene.


Gjennomsnittlig 160 000 biler per dag - med en oppadgående trend: En god grunn til å utvide Aschheim/Ismaning-krysset og samtidig tilpasse skiltene, seksjoner med fleksibel utløsning av veiskulder og tilhørende videokomponenter. Målet med prosjektet var å forberede og gjenbruke trafikksystemkomponenter hvor det var mulig, og å opprettholde veiskulderbruk under veikonstruksjon og anleggskonvertering.


En oppsummering av SWARCO løsningen

Den berørte delen av motorstyringssystemet omfattet toveissporet, hver med tre spor og veiskulderen, som også ble brukt under byggearbeidet for midlertidig bruk i rushtiden. I løpet av arbeidet ble overheadskiltene til Aschheim/Ismaning-krysset demontert og ombygd i tråd med det omplasserte veikrysset. Løpebroer ble justerte iht. de endrede kravene. Frigjøring for bruk av veiskulder måtte også tilpasses det nye stedet i samarbeid med trafikkdatasenteret. I tillegg ble video-tverrsnittene også tilpasset de endrede stedene og synsforholdene.


Vårt arbeidsområde

1. Demontering, bygging og om nødvendig midlertidig lagring, oppussing og ominstallasjon av:

  • 10 nye løpebroer
  • 2 renoverte bommer
  • 5 høye ruteskilt (renovert)
  • 1 nytt høyt ruteskilt
  • 28 nye variable meldingsskilt i LED-teknologi
  • 4 trafikkomkjøringspaneler (roterende prisme og LED-teknologi)
  • 8 videokameraer (renovert)

2. Levering og installasjon av:

  • 11 ny utestasjon i tråd med TLS 2012
  • 11 kontrollskap

3. Installasjon av alle installasjonsenheter


Takket være SWARCOs løsning var trafikken i stor grad fortløpende, noe som fjernet stress fra bilistene og reduserte kostnader for kunden.NØKKELORD


PROSJEKTVARIGHET

2014-2016


UTFORDRINGEN

Holde trafikken i bevegelse under byggearbeidet, stor gjenbruk og renovering av eksisterende motorstyrings-systemkomponenter


TJENESTER

Planlegging og utførelse


Teknologi

10 løpebroer, 2 bommer,6 høye omkjøringsskilt, 28 LED VMS, 4 variable trafikkstyringspaneler (prisme og LED), 8 videokameraer, 11 utestasjoner TLS 2012, 11 kontrollskap