München, Tyskland

A99 München ringväg

Smidigt flytande motorvägstrafik


Motorväg A99, även känd som motor-ringvägen i München, är Bayerns mest trafikerade motorväg. Och för att förhindra att trafik stannar under expansionen, var SWARCOS uppdrag att genomföra anpassning av trafikstyrningsanläggningarna.


Ett genomsnitt på 160 000 fordon per dag - med en uppåtgående trend: en bra anledning att expandera Aschheim/Ismaning-korsningen och samtidigt anpassa skyltar, sektioner med flexibel frisättning av hård axel och tillhörande videokomponenter. Syftet med projektet var att förbereda och återanvända trafikkomponenter där det är möjligt och för att behålla hård axelanvändning vid vägbyggnads- och anläggningsomvandlingsarbeten.

En summering av SWARCO-lösningen

Den drabbade delen av motorvägsriktningssystemet omfattade tvåvägsbanan, var och en med tre filer och den hårda axeln, som också användes under byggnadsarbetet för tillfällig frisättning under rusningstid. Under arbetets gång demonterades och ombyggdes de överliggande skyltarna på Aschheim/Ismaning-korsningen i linje med den flyttade korsningen. Portalställningarna anpassades till de ändrade kraven. Frisättningsbanorna för hård axelanvändning måste också anpassas till den nya platsen i samarbete med trafikdatacentret. Dessutom anpassades videotvärsnitten även till de ändrade platserna och siktförhållanden.


Vårt arbetsområde

1. Demontering, byggnad och vid behov mellanlagring, renovering och ominstallation av:

  • 10 nya portalställningar
  • 2 renoverade konsoler
  • 5 överliggande vägvisningsskyltar (renoverade)
  • 1 ny överliggande vägvisningsskylt
  • 28 nya variabla meddelandeskyltar i LED-.teknik
  • 4 omdirigeringsskyltar för trafik (roterande prisma och LED-teknik)
  • 8 videokameror (renoverade)

2. Leverans och installation av:

  • 11 nya utstationer i linje med TLS 2012
  • 11 kontrollskåp

3. Installation av alla inställningsenheter

Tack vare SWARCOS lösning flöt trafiken i stor utsträckning smidigt, vilket minskade stressen för bilisterna och minskade kostnaderna för vår kund.NYCKELFAKTA


PROJEKTETS LÄNGD

2014-2016


UTMANINGEN

Hålla trafiken i rörelse under byggnadsarbetet, bred återanvändning och ombyggnad av befintliga motorvägsledningssystemets komponenter


TJÄNSTER

Planering och utförande


TEKNIK

10 portalställningar, 2 konsoler,6 överliggande vägvisningsskyltar, 28 LED VMS, 4 variabla vägvisningspaneler (prisma och LED), 8 videokameror, 11 utstationer TLS 2012, 11 kontrollskåp