Trafikkstyringssentraler (TMC)

SWARCO Central Integration Platform.


Trafikkstyringssentraler er hjertet i interurban trafikkledelse.
Det sentrale systemet brukes til å styre dynamiske trafikknett, motorveier og tunneler, og integrerer ulike typer trafikkontroll i en kartbasert løsning. Spesielt utviklede kontrollmodeller og spesifikke algoritmer behandler dataene fra trafikk- og miljøsensorer og sender de videre til VMS på veiene. Automatiseringen av programsekvenser bidrar til å harmonisere trafikkstrømmene, redusere reaksjonstider og forbedre trafikksikkerheten betydelig. Strategilederen tillater operatøren å fleksibelt reagere på hendelser og bytte til scenarier som holder trafikken i bevegelse.


Trafikkstyringssentralen

VIKTIGE FUNKSJONER

network_check

Trafikkontroll &
Overvåking

thumb_up

Styrings-
strategi

power

Utstyrs-
kontroll

playlist_add_check

Ressurs-
håndtering


video_label

Rådgivning


call_to_action

VMS-styring


wb_incandescent

Tunnel Kontroll &
Overvåkingperm_device_information

Informasjons-
formidling