Trafikkstyringssentraler (TMC)

SWARCO Central Integration Platform.


Trafikkstyringssentraler er hjertet i interurban trafikkledelse.
Det sentrale systemet brukes til å styre dynamiske trafikknett, motorveier og tunneler, og integrerer ulike typer trafikkontroll i en kartbasert løsning. Spesielt utviklede kontrollmodeller og spesifikke algoritmer behandler dataene fra trafikk- og miljøsensorer og sender de videre til VMS på veiene. Automatiseringen av programsekvenser bidrar til å harmonisere trafikkstrømmene, redusere reaksjonstider og forbedre trafikksikkerheten betydelig. Strategilederen tillater operatøren å fleksibelt reagere på hendelser og bytte til scenarier som holder trafikken i bevegelse.

  • Modulbasert: Eksisterende systemer og tredjepartsløsninger kan enkelt integreres.
    Flere applikasjoner (for eksempel V2X-tjenester) kan legges til i fremtiden
  • Skalerbar: Fra korte veistrekninger og opp til trafikkontrollsentre
  • Nye teknologier: C-ITS-klar (støtter autonom kjøring)
  • Fremtidrettet: Løsninger for dagens krav og fremtidig utvikling
  • Integrerer systemer fra alle markedssektorer (urban, parkering, offentlig transport)
  • Støttetjenester som hosting av RWW og TDA, TMaaS


Trafikkstyringssentralen

VIKTIGE FUNKSJONER

Trafikkontroll &
Overvåking

Styrings-
strategi

Utstyrs-
kontroll

Ressurs-
håndtering


Rådgivning


VMS-styring


Tunnel Kontroll &
OvervåkingInformasjons-
formidling