Norra Länken / Stockholm

Hyggelig kjøring

Sikker kjøring i en tunnel situasjon

Norra Länken ("the Northern Link") er en av de største infrastrukturprosjektene i Sverige som består av en 13 km lang motorvei og et tunnelsystem bygget i to separate rør med tre spor hver under Stockholm sentrum.

Trafikverket, Vägverket, er SWARCO SVERIGEs største kunde, med mange trafikkløsninger levert og kontinuerlige forretningsforbindelser på plass. Anbudet for Norra Länken ble vunnet av TUNNELENTREPRENAD SVENSKA konsortiet, der SWARCO har vært ansvarlig for trafikkteknologi og kommunikasjonsutstyr for tunnelsystemet.

Allerede i det første tiåret av det nye milleniumet hadde SWARCO vært involvert i å utstyre Södra Länken, den sørlige motorveien i Stockholm.

Ressurser: Den mest konkurransedyktige løsningen og organisasjonen

Prosjektet ble gjennomført av fellesforetaket Tunnelentreprenad Svenska AB bestående av 50 % hver av SWARCO og Rolf Tannergård AB (tidligere EIAB). Tunnelentreprenad utførte design, installasjon og igangkjøring av alle elektriske og sikkerhetssystemer inne i tunnelen. Mange forskjellige leverandører og underleverandører ble brukt. JV ble valgt fordi de kunne tilby den mest konkurransedyktige løsningen innenfor rammen av en stor prosjektorganisasjon. Flere SWARCO-selskaper bidro med sin kunnskap og teknologi for å bringe dette store prosjektet til en vellykket slutt, og dette langt foran den opprinnelige prosjektplanen.

 

Kunst i tunnelen

I tillegg til de vanlige trafikkskiltene ble SWARCO også tildelt
oppgaven med å levere et 4,5 x 6,3 m RGBvariabelt meldingsskiltsom brukes
i det kunstneriske designet ved en av utgangsforgreningene. Det er
målet å bryte opp det monotone ved underjordisk kjøring med
kunstinstallasjoner. Hver av de seks tunnelkryssene har
sin egen identitet for å lette orienteringen til bilistene: Gresslandskap,
siv, vann, skog, vinter og åpent landskap. Kunstnerne
Ernst Billgren, Mattias Klum, Ann-Margret Fyregård, Pål Svensson
og Per-Göran Hillinge ble ledet av de svenske vei-
myndighetene Trafikverket å formidle en opplevelse
av Stockholms natur og landskap ved hjelp av humørbelysning
og de nevnte motivene. Skjermkvaliteten og den gunstige energieffektiviteten til VMS var avgjørende for å velge SWARCO for denne jobben.

NØKKELORD


PROSJEKTVARIGHET

2010-2015


UTFORDRINGEN

Komplett installasjon av et underjordisk motorvei-
tunnelsystem


TJENESTER

Planlegging og implementering av trafikkrelaterte komponenter i tunnelsystemet


Teknologi

1 stor VMS, utestasjon, detektorer, barrierer
 

STORE FORDELER

Prosjekt ferdig før opprinnelig tidsplan