Norra Länken / Stockholm

Příjemné řízení

Bezpečná jízda v tunelu

Norra Länken ("Severní spojka") je jedním z největších infrastrukturních projektů ve Švédsku, který sestává z 13 km dlouhé dálnice a tunelového systému postaveného ve dvou oddělených tunelech se třemi jízdními pruhy, vedoucími pod centrem města Stockholm.

Trafikverket, švédská správa silnic, je největším zákazníkem firmy SWARCO SVERIGE. Společnost dodala mnoho dopravních řešení a udržuje dlouhodobé obchodní vztahy. Nabídku pro firmu Norra Länken vyhrálo konsorcium TUNNELENTREPRENAD SVENSKA, a společnost SWARCO byla pověřena provozem dopravní technologie a komunikačního zařízení pro tunelový systém.

Již v první dekádě nového tisíciletí byla společnost SWARCO zapojena do vybavení Södra Länken, jižního dálničního spojení do Stockholmu.

Aktiva: nejkonkurenceschopnější řešení a organizace

Projekt byl společně vytvořen spolčenou společností Tunnelentreprenad Svenska AB, který sestával z 50% společností SWARCO a Rolf Tannergård AB (bývalý EIAB). Tunnelentreprenad vytvořil návrh,provedl instalaci a postaral se o uvedení všech elektrických a bezpečnostních systémů uvnitř tunelu do provozu. Bylo využito mnoha různých dodavatelů a subdodavatelů. Společnost JV byla vybrána, protože byla schopna nabídnout nejkonkurenceschopnější řešení v rámci organizace tohoto velkého projektu. Několik dceřiných společností skupiny SWARCO přispělo svým know-how a technologiemi k úspěšnému dokončení tohoto projektu a to ještě před původním plánem dokončení.

 

Umění v tunelu

Kromě obvyklého dopravního značení dostala společnost SWARCO
za úkol poskytnout 4,5 až 6,3 m velké RGB zařízení pro provozní informace použité
pro umělecké účely na jednom z tunelových rozvětvení. Cílem
bylo narušit monotónnost řízení v podzemí
uměleckou instalací. Každá ze šesti tunelových křižovatek má
svůj vlastní vzhled pro usnadnění orientace řidičů:
rákos, voda, les, zima a otevřená krajina. Umělci
Ernst Billgren, Mattias Klum, Ann-Margret Fyregård, Pål Svensson
a Per-Göran Hillinge byli pověřeni švédskou správou
silnic Trafikverket, aby v tunelu vytvořili atmosféru
Štokholmské přírody a krajiny pomocí náladového osvětlení
dle zvolených motivů. Kvalita zobrazení a příznivá energetická účinnost VMS byly rozhodujícími faktory při výběru společnosti SWARCO pro tento úkol.

KLÍČOVÁ FAKTA


TRVÁNÍ PROJEKTU

2010-2015


CÍL

Kompletní instalace podzemní dálnice
tunelový systém


SLUŽBY

Plánování a implementace komponent souvisejících s dopravou v tunelovém systému


Technologie

1 velká VMS, venkovní stanice, detektory, bariéry
 

HLAVNÍ BENEFIT

Projekt byl dokončen před původním plánem dokončení