Norra Länken / Tukholma

Miellyttävää ajamista

Turvallinen ajaminen tunnelissa

Norra Länken ("Pohjoinen linkki") on yksi Ruotsin suurimmista infrastruktuurihankkeista. Se koostuu 13 km pitkästä moottoritie- ja tunnelijärjestelmästä, joka on rakennettu kahteen erilliseen putkeen ja joissa on kummassakin kolme kaistaa Tukholman keskustan alla.

Ruotsin tielaitos Trafikverket on SWARCO SVERIGEn, joka on toimittanut lukuisia liikenneratkaisuja ja jonka kanssa sillä on jatkuva liikesuhde, on suurin asiakas. Norra Länkenin tarjouksen voitti TUNNELENTREPRENAD SVENSKA -konsortio, jonka kanssa SWARCO on vastannut tunnelijärjestelmän liikennetekniikasta ja kommunikaatiolaitteista.

SWARCO oli jo uuden vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä mukana varustamassa Tukholman eteläistä moottoritieyhteyttä Södra Länkeniä.

Pääoma: kilpailukykyisin ratkaisu ja organisaatio

Hankkeen toteutti yhteisyritys Tunnelentreprenad Svenska AB, josta SWARCO ja Rolf Tannergård AB (entinen EIAB) omistavat kumpikin 50 prosenttia. Tunnelentreprenad suoritti tunnelin kaikkien sähkö- ja turvajärjestelmien suunnittelun, asennuksen ja käyttöönoton. Työssä käytettiin monia eri toimittajia ja alihankkijoita. Yhteisyritys valittiin, koska se pystyi tarjoamaan kilpailukykyisimmän ratkaisun suuren projektiorganisaation puitteissa. Useat SWARCO-yhtiöt auttoivat tietotaidollaan ja teknologiallaan saattamaan tämän suuren hankkeen onnistuneesti päätökseen, ja tämä tapahtui paljon ennen alkuperäistä aikataulua.

 

Taidetta tunnelissa

Tavallisten liikennemerkkien lisäksi SWARCO sai myös tehtäväksi
toimittaa 4,5 x 6,3 metrin kokoisen RGB muuttuvan opasteen, jota käytettiin
taiteellisessa suunnittelussa yhdessä poistumistien haarautumiskohdassa. Tavoitteena
on rikkoa maanalaisen ajon yksitoikkoisuutta
taideinstallaatioilla. Kullakin tunnelin kuudesta risteyksestä on
oma identiteettinsä, mikä helpottaa autoilijoiden orientoitumista: nurmikko,
kaislikko, vesi, metsä, talvi ja avoin maisema. Taiteilijat
Ernst Billgren, Mattias Klum, Ann-Margret Fyregård, Pål Svensson
ja Per-Göran Hillinge saivat Ruotsin tielaitokselta
Trafikverket tehtäväksi välittää tunnelissa myös Tukholman
luonto- ja maisemakokemuksia tunnelmavalaistuksen
ja edellä mainittujen aiheiden avulla. Näytön laatu ja VMS:n suotuisa energiatehokkuus olivat ratkaisevia tekijöitä SWARCOn valintaan tähän tehtävään.

AVAINTIEDOT


HANKKEEN KESTO

2010–2015


HAASTE

Moottoritien maanalaisen tunnelijärjestelmän täydellinen
rakentaminen


PALVELUT

Tunnelijärjestelmän liikenteeseen liittyvien osien suunnittelu ja toteutus


TEKNOLOGIA

1 suuri VMS-järjestelmä, ulkoasema, ilmaisimet, puomit
 

SUURIN ETU

Hanke saatiin päätökseen ennen alkuperäistä aikataulua