Norra Länken, Stockholm

Trevlig körning

Säker körning i tunnelsituationer


Norra Länken är ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige som består av ett 13 km långt motorvägs- och tunnelsystem byggt i två separata rör med tre banor vardera under Stockholms stadskärna.


Trafikverket och Vägverket, är SWARCO SVERIGES största kund, med många trafiklösningar levererade och kontinuerliga affärsrelationer på plats. Budet för Norra Länken har vunnits av TUNNELENTREPRENAD SVENSKA konsortiet, där SWARCO har ansvarat för trafikteknik och kommunikationsutrustning för tunnelsystemet.

Redan under det första årtiondet av det nya milleniet hade SWARCO varit inblandat i utrustningen av Södra Länken, den södra motorvägslänken i Stockholm.

Tillgångar: Den mest konkurrenskraftiga lösningen och organisationen

Projektet genomfördes av joint venture-bolaget Tunnelentreprenad Svenska AB bestående av 50% SWARCO och Rolf Tannergård AB vardera(tidigare EIAB). Tunnelentreprenad utförde design, installation och idrifttagning av alla elektriska och säkerhetssystem inuti tunneln. Många olika leverantörer och underleverantörer användes. joint venture utvaldes eftersom detta kunde erbjuda den mest konkurrenskraftiga lösningen inom ramen för en stor projektorganisation. Flera SWARCO-företag bidrog med know-how och teknik för att få detta stora projekt till en lyckad slut, och detta långt före det ursprungliga projektschemat.

Konst i tunneln

Förutom de vanliga trafikskyltarna tilldelades även SWARCO
uppgiften att leverera en 4,5 x 6,3 m RGB variabel meddelandeskyl tanvänd
i den konstnärliga designen vid en av utfartsföreningarna. Det har
målet är att bryta upp monotonin när man kör under jorden med
konstinstallationer. Var och en av de sex tunnelkorsningarna har
egen identitet för att underlätta orienteringen för bilisterna: Gräsland,
vass, vatten, skog, vinter och öppet landskap. Konstnärerna
Ernst Billgren, Mattias Klum, Ann-Margret Fyregård, Pål Svensson
och Per-Göran Hillinge leddes av den svenska vägmyndigheten
Trafikverket att även i tunneln förmedla känslan av
av Stockholms natur och landskap med hjälp av humörbelysning
och de nämnda motiven. Bildskärmens kvalitet och den gynnsamma energieffektiviteten hos VMS var avgörande faktorer vid valet av SWARCO för detta jobbet.

NYCKELFAKTA


PROJEKTETS LÄNGD

2010-2015


UTMANINGEN

Komplett installation av en motorväg under jord
i tunnelsystem


TJÄNSTER

Planering och genomförande av trafikrelaterade komponenter i tunnelsystemet


TEKNIK

1 stor VMS, utstation, detektorer, barriärer

HUVUDSAKLIG FÖRDEL

Projektet slutfördes före den ursprungliga tidsplanen