Carmel tunneler Haifa / Israel

Tunnelstyringssystem for å avlaste sentrum 

SWARCO utrustet Carmel tunnelene i Israels tredje største by med ny maskinvare og programvare - nå er reisetider redusert og bedre sikkerhet for trafikanter sikret.


Den gamle delen av Haifa med havn og store forretningsområder ligger på en smal stripe under 550m høye Mount Carmel. For å lette det trafikkbelastede sentrum Haifa og å gi et alternativ til å kjøre opp og over Mount Carmel, ble Carmel tunnelprosjektet startet. SWARCO arbeidet sammen med partner Menorah Izu Aharon i Israel som systemintegrator og koordinator. 


Prosjektområde, utfordringer og mål


Prosjektet består av to sett med tvillingtunneler, 3,5 km lange vestlige og 1,6 km lange østlige, med to spor med trafikk i hver tunnel og fire portaler. Hele prosjektet er 6,5 km langt og inkluderer 5 konvensjonelle broer, 6 segmentbroer og 11 km veier.

Ved å bruke tunnelene, som krever en betalende toll, kuttes den nåværende reisetiden fra Haifa Sør-utvekslingen i vest til kontrollpanelutvekslingen i øst fra 30 til 50 minutter ned til 6 minutter. Sentralt system for sentral ledelse


Prosjektet inkluderer det komplette tunnelstyringssystemet med sentral programvare og 27 utestasjoner. Den sentrale programvaren tillater kontroll av alle tunnelsystemer ved hjelp av en visualiseringsskjerm. All informasjon er tilgjengelig hele tiden i en oversikt. Tunnelene overvåkes fra tunnelkontrollkontoret i Krayot. Videre er systemet koblet til anleggsstyringssystemet (FMS), inkludert brannvarsling, elektrisk kontroll, lyskontroll og ventilasjonskontroll. Denne sikkerhetsfunksjonen reagerer i tilfelle en alarm, f.eks. brann, med forhåndsdefinerte tiltak som tunnellukking.

NØKKELORD


PROSJEKTVARIGHET

2009-2010


UTFORDRINGEN

Reduksjon av trafikkbelastning i sentrum av Haifa, reduksjon av reisetid for trafikanter


TJENESTER

Prosjektkoordinering, systemintegrasjon


Teknologi

Sentralstyringsprogramvare, 27 veistasjoner, 4 interne, variable meldingsskilt (LED), 73 sporkontrollskilt, 4 prismeåpnere for variable ruter, 46 doble induksjonsløyfer, 84 trafikkdeteksjonskameraer, 8 PTZ-kameraer, 18 korridorbevegelsesdetekteringskameraer, 9 rute- og blokkeringsbarrierer, 2 overordnede regulatorer, 144 nødtelefoner langs veien