Carmel Tunnels Haifa / Israel

Tunnelstyringssystem for at lette bymidten 

SWARCO udstyrede Carmel Tunnels i Israels 3. største by med ny hardware og software - nu er rejsetiderne reduceret og bedre sikkerhed for trafikanter sikret.

 

Den gamle bydel af Haifa med havn og store forretningsdistrikter er beliggende på en smal stribe under det 550m høje Mount Carmel. For at lette den trafikbelastede bymidte i Haifa og give et alternativ til at køre op og over Mount Carmel blev Carmel Tunnels Project startet. SWARCO handlede, sammen med partner Menorah Izu Aharon i Israel, som systemintegrator og koordinator. 
 

Projektets omfang, udfordringer og mål

Projektet består af to sæt tvillinge-tunneler, de 3,5 km lange vestlige sæt og 1,6 km lange østlige sæt, med to baner med trafik i hver tunnel og fire portaler. Hele projektet er 6,5 km langt og omfatter 5 konventionelle broer, 6 segmentbroer og 11 km veje.

Brug af tunnellerne, der kræver en betalingsafgift, skærer den nuværende rejsetid fra Haifa Syd-krydsningen i vest til kontrolstedet i øst, ned fra 30-50 minutter til blot 6 minutter. 

Centralt system til centralstyring

Projektet omfatter det komplette tunnelstyringssystem med central software og 27 fjernstationer. Den centrale software tillader styring af alle tunnelsystemer ved hjælp af en visualiseringsskærm. Alle oplysninger er tilgængelige hele tiden i et overblik. Tunnelerne overvåges fra tunnelkontrolcentret i Krayot. Desuden er systemet forbundet med facilitetsstyringssystemet (FMS), herunder branddetektering, elektrisk styring, lysstyring og ventilationsstyring. Denne sikkerhedsfunktion reagerer i tilfælde af en alarm, f.eks. ved brand, med foruddefinerede foranstaltninger såsom tunnellukning.

NØGLEFAKTA


PROJEKTVARIGHED

2009-2010


UDFORDRINGEN

Reduktion af trafikpropper for bymidten i Haifa, reduktion af rejsetiden for trafikanter


TJENESTER

Projektkoordinering, systemintegration


TEKNOLOGI

Centralstyringssoftware, 27 vejstationer, 4 interne variable meddelelsesskilte (LED), 73 vejbanekontrolskilet, 4 prismeåbnere til variabel rutedirigering, 46 dobbelte induktionsløkker, 84 trafikdetekteringskameraer, 8 PTZ-kameraer, 18 korridorbevægelseskameraer, 9 rutedirigering og blokeringsbarrierer, 2 overhøjdekontroller, 144 nødsporstelefoner