Øresundsbron Consortium

SWARCO programvare kobler Danmark og Sverige

Stabilt, sikkert og med avansert og brukervennlig grafisk brukergrensesnitt (GUI). Slik presenterer SWARCOs sentrale interurban trafikkstyringssystem seg. Et førsteklasses eksempel på hvordan det gjør motorveien og tunnelkontrollen enklere og sikrere, er Øresundsforbindelsen.

 

Øresund, sudet mellom Danmark og Sverige, kan enkelt krysses med bil og tog siden åpningen av Øresundsforbindelsen (Øresundsbroen - øya Peberholm - Drogdentunnel) i 2000. Et nytt kontrollsystem (PCMS - Plan Control Monitoring System) skulle bli installert i 2012 for å kontrollere og overvåke alle systemer, inkludert transportnettverket. Selskapene som kom opp med den beste løsningen: På den ene siden AcobiaFlux som prosjektleder, og på den annen side SWARCO SVERIGE som leverandør av den innovative, sentrale systemprogramvaren.

Et system som gjør jobben

Den sentrale programvaren brukes til integrert styring av trafikkontrollsystemer, utløsning av veiskulder, rampemålinger, veiinformasjonssystemer (SWIS) og veier i bevegelsessystemer (WIM) samt trafikkontroll i og foran tunnelen. Den samler og behandler data fra ulike sensorer og datakilder i ulike områder. Omfanget av tjenestene inkluderer omfattende databehandling med innspilling, arkivering og et bredt spekter av evalueringsalternativer, samt et grafisk brukergrensesnitt med et integrert operasjonskonsept. Modulært design garanterer fleksibel tilpasning til et bredt spekter av krav og miljøforhold.

 

Karakter A for brukervennlighet

Det er derfor resultatet er ganske respektabelt. Med SWARCOs løsning er et stabilt og sikkert system med et avansert og brukervennlig grafisk brukergrensesnitt (GUI) nå i bruk på Øresund. En høykvalitets, fremtidsrettet løsning som passer perfekt til eksisterende infrastruktur - for eksempel de 145Variable meldingsskilt (VMS)som SWARCO installert ved Øresundsforbindelsen i en tidligere prosjektfase.

NØKKELORD


PROSJEKTVARIGHET

2012-2015


UTFORDRINGEN

Interurban trafikkstyring for motorvei og tunnel, grensesnitt med SCADA system fra AcobiaFlux


TJENESTER

Utvikling, planlegging og gjennomføring


Teknologi

Sentral programvare for å kontrollere og overvåke alle trafikkstyringssystemer, VMS, barrierer, værstasjoner, etc. på broen og i tunnelen