Öresundsbron Konsortium

SWARCOS programvara kopplar samman Danmark och Sverige

Stabil, säker och med avancerat och användarvänligt grafiskt användargränssnitt (GUI). Så här presenterar SWARCOS centrala interurbana trafikstyrningssystem sig själv. Ett förstklassigt exempel på hur det gör styrning av motorvägar och tunnlar enklare och säkrare, är Öresundsförbindelsen.


Öresund, sträckan mellan Danmark och Sverige, kan lätt korsas med bil och tåg sedan Öresundsförbindelsen (Öresundsbron) öppnades år 2000. Ett nytt styrsystem (PCMS - Plan Control Monitoring System) skulle installeras 2012 för att styra och övervaka alla system, inklusive transportnätet. De företag som kom fram till den bästa lösningen: Å ena sidan AcobiaFlux som projektledare och å andra sidan SWARCO SVERIGE som leverantör av den innovativa centrala systemprogramvaran.

Ett system som gör jobbet


Den centrala mjukvaran används för integrerad styrning av trafikstyrningssystem, hårda axelutsläpp, rampmätningar, väderinformationssystem (SWIS) och rörligt invägningssystem (WIM) samt trafikstyrning i och före tunneln. Den samlar och behandlar data från olika sensorer och datakällor inom olika områden. Omfattningen av tjänsterna inkluderar omfattande datahantering med inspelning, arkivering och ett brett utbud av utvärderingsalternativ samt ett grafiskt användargränssnitt med ett integrerat operativkoncept. Modulär design garanterar flexibel anpassning till ett brett utbud av krav och miljöförhållanden.Betyg A för användbarhet


Det är därför resultatet är ganska respektabelt. Med SWARCOS lösning är ett stabilt och säkert system med ett avancerat och användarvänligt grafiskt användargränssnitt (GUI) nu i bruk vid Öresund. En högkvalitativ, framtidsinriktad lösning som perfekt matchar den befintliga infrastrukturen - till exempel de 145Variabel meddelandeskylt (VMS)som SWARCO installerade vid Öresundsförbindelsen i en tidigare projektfas.

NYCKELFAKTA


PROJEKTETS LÄNGD

2012-2015


UTMANINGEN

Interurban trafikledning för motorväg och tunnel, gränssnitt med SCADA-systemet från AcobiaFlux


TJÄNSTER

Utveckling, planering och genomförande


TEKNIK

Central programvara för att styra och övervaka alla trafikledningssystem, VMS, bommar, väderstationer, etc. på bron och i tunneln