Öresundsbron Konsortium

SWARCO-software forbinder Danmark og Sverige

Stabil, sikker og med avanceret og brugervenligt grafisk brugergrænseflade (GUI). Sådan præsenterer SWARCOs centrale interurbane trafikstyringssystem sig selv. Et førsteklasses eksempel på hvordan det gør motorvejskontrol lettere og sikrere er Øresundsforbindelsen.


Øresund, farvandet mellem Danmark og Sverige, kan nemt krydses med bil og tog siden åbningen af Øresundsforbindelsen (Øresundsbroen - øen Peberholm - Drogdentunnel) i 2000. Et nyt kontrolsystem (PCMS - Plan Control Monitoring System) skulle installeres i 2012 for at styre og overvåge alle systemer, herunder transportnetværket. Virksomhederne, der fik den bedste løsning: På den ene side AcobiaFlux som projektleder, og på den anden side SWARCO SVERIGE som leverandør af den innovative centrale systemsoftware.

Et system, der udfører jobbet


Den centrale software bruges til integreret styring af trafikkontrolsystemer, harddriftsfrigivelser, rampemålinger, vejrvejssystemer (SWIS) og veje-i-bevægelsessystemer (WIM) samt trafikstyring i og foran tunnelen. Det samler og behandler data fra forskellige sensorer og datakilder på forskellige områder. Omfanget af tjenester omfatter omfattende databehandling med optagelse, arkivering og en bred vifte af evalueringsmuligheder samt en grafisk brugergrænseflade med et integreret driftskoncept. Det modulære design garanterer fleksibel tilpasning til en bred vifte af krav og miljøforhold.Grad A for brugervenlighed


Derfor er resultatet ret respektabelt. Med SWARCOs løsning er et stabilt og sikkert system med et avanceret og brugervenligt grafisk brugergrænseflade (GUI) nu i brug på Øresund. En fremtidsorienteret løsning af høj kvalitet, der passer perfekt til den eksisterende infrastruktur - for eksempel 145 VMS (variable meddelelsesskilte) som SWARCO installerede ved Øresundsforbindelsen i en tidligere projektfase.

NØGLEFAKTA


PROJEKTVARIGHED

2012-2015


UDFORDRINGEN

Interurban trafikstyring for motorvej og tunnel, der er forbundet med SCADA-system fra AcobiaFlux


TJENESTER

Udvikling, planlægning og udførelse


TEKNOLOGI

Central software til styring og overvågning af alle trafikstyringssystemer, VMS, bomme, vejrstationer mv. på broen og i tunnelen