Trafikkovervåking og informasjon

Fra sensordata til informasjon.


Moderne dynamiske motorveisveiledningssystemer stoler på en enorm mengde sensordata som danner grunnlag for beslutninger om trafikkstyringsstrategier og informasjon til den kjørende publikum. Trafikkantall, måling av hastigheter og avstander mellom kjøretøy, deteksjon av miljøparametere som vind, fuktighet, temperatur og utslippsnivå og mange flere data behandles i motorveiledningene.

Variable meldingsskilt er måten å informere bilistene om veiarbeid, ulykker eller overhengende overbelastning, veiforhold og alternative ruter. Videoovervåking muliggjør automatisk hendelsedeteksjon. Lett tilgjengelige data tillater operatører å raskt gjenkjenne problemer og reagere på riktig måte. Tidlig og nøyaktig reiseinformasjon gjør det mulig for førerne å planlegge sine turer, foreta pålitelige beslutninger før og under reisene, og ankomme til bestemmelsesstedet i tide og med minimalt stress. Værstasjoner og veiesensorer gir rettidig data for å utløse forebyggende vintertjeneste på motorveier.wb_sunny

harmonisert

Trafikkflyt

access_time

Sanntid

Data

verified_user

økt

Sikkerhet

vpn_key

Nøkkelferdige

Løsninger

Store applikasjoner

TJENESTER

Tilleggstjenester

Rådgivning, planlegging, installasjon, service og vedlikehold.


Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for å hjelpe deg med dine prosjekter. Stol på oss for et helt prosjekt eller bare en del av det, og vi er glade for å overta service og vedlikehold.