Dopravní řídídí centra  (TMC)

Srdce vašeho systému řízení mobility.

Mnoho měst po celém světě rychle roste. Většinou je tento růst velmi vítaný, ale také přináší nové výzvy. Jedním z faktorů, které silně ovlivňují kvalitu našeho života, je jak dobře se dostanem z místa A do místa B. S omezenou kapacitou mestských ulic je stále obtížnější řídit a udržet dopravní tok a vyžaduje to pevnou strategii mobility a dobře organizované řízení dopravy, které vychází z holistického přístupu k mobilitě, který zahrnuje veškerý způsob dopravy a podporuje strategii města. Většina měst zřídila dopravní řídící centra, dopravní řídicí ústředny pro řízení mobility, kde je provoz sledován a řízen a odkud jsou nasazovány strategie mobility.

Podívejte se, jak jsme přestavěli TMC Hamburg

Dopravní řídící centru

Co získáte

Časově řízenou koordinaci

network_check

Adaptivní řízení dopravy

dvr

Nástroje plánování

playlist_add_check

Správu aktiv

video_label

Supervizi  (dohled)

call_to_action

Správu VMS

directions_bus

Preferenci veřejné hromadné dopravy

add_alert

Preferenci vozidel IZS

& mnohem více