SWARCO en del av årets infrastrukturprojekt

Tidningen Byggindustri 2021 utnämnde Stockholm Norvik Hamn till årets bygge inom kategorin infrastruktur. Priset är ett av det mest prestigefyllda inom den svenska samhällsbyggnadssektorn och SWARCO är stolta att ha varit en del av projektet och vill passa på att gratulera vår partner Stockholms Hamnar.Norviks Hamn ligger söder om Stockholm och öppnades under 2020. Hamnen består av två större delar - en containerterminal och en terminal för rullande gods.

Projektet har präglats av mycket god samverkan mellan alla aktörer och har både lyckats hålla tidsplan och budget trots projektets komplexitet samtidigt som säkerhet och arbetsmiljö har varit högt prioriterat.Foto: Stockholms Hamnar

Till hamnen levererade SWARCO portaler, VMS, bommar, ANPR-kameror, line scan-kameror, detekteringsutrustning och framför allt vårt hamnsystem SPCS (SWARCO Port Control System). Systemet hjälper bland annat till att styra fordon i infarten till hamnen genom att scanna fordonets längd och bredd samt läsa av registreringsskylten för att sedan släppa in de fordon som ligger med i systemet. Fordon som inte finns med i systemet dirigeras vidare.

SWARCO:s del i projektet kommer nu att följas av ett underhåll- och garantiåtagande i 5 år.

Det är väldigt kul att ett projekt uppmärksammas där SWARCO har varit med. I Norvik var framförallt utmaningen att det var ett skarpt öppningsdatum under en pandemi, parallellt med att vara bland de sista entreprenaderna i en lång kedja” – Göran Boivie, SWARCO Sverige