Digitální zelená vlna Hamburg / Německo

Predikce zelené vlny pro plynulý provoz

Na trase zahrnující více než 70 světelných signalizačních systémů (LSA) mohou řidiči v Hamburku v Německu nyní vidět jednotlivé předpovědi z pohodlí svých vozidel. Například rychlost, s jakou najedou na zelenou vlnu na dalším semaforu.20. června 2018: V rámci přípravy Světového kongresu ITS 2021 se v Hamburku poprvé použil asistent provozu pro predikci zeleného signálu(TLA)  pro individuální vozidlo. To bylo možné díky spolupráci SWARCO se společnostmi ZDE, LSBG a Audi. Cílem těchto partnerství je společně utvářet městskou mobilitu budoucnosti a rozvíjet město Hamburg jako modelové město pro budoucí, udržitelnou a integrovanou mobilitu.


"Předpověď dopravní signalizace ve vozidle je skvělým příkladem toho, že naše spolupráce se známými průmyslovými partnery je tou správnou volbou: Každý přispěl svou silnou stránkou a hlavními kompetencemi. Výsledkem je vývoj, který funguje, je inovativní a nabízí skutečnou přidanou hodnotu cestujícím. Vyrazili jsme na cestě k mobilitě zítřka a opět jsme dosáhli dobrého pokroku. "

Frank Horch, senátor pro ekonomiku, dopravu a inovace

Doposud byly zelené vlny nepřesné.


Rychlostní limity doporučené na stacionárních displejích byly založeny na předpokládaných průměrných rychlostech všech vozidel. To často vedlo k červeným fázím, což vedlo k zbytečnému zpomalení, zastavení a zrychlení. Vysledkem byla zvýšená spotřeba paliva a emise znečišťujících látek. Inteligentní zelená vlna, která byla poprvé v Hamburku implementována v reálném provozu, je cenným přínosem k úspornému řízení pohonných hmot, zlepšujícímu se dopravnímu toku, zkrácení doby cestování a méně stresu pro řidiče - jak prokázaly studie o LSA o prognostických službách. A protože procesy spouštění a zastavení představují největší podíl znečištění NOx, individuální pomocník se světelnou signalizací není v budoucnu jen předzvěstí autonomního řízení, ale také účinným opatřením pro snížení emisí NOx v současnosti.


Spolupráce s budoucností


Ve společném projektu poskytlo město Hamburg nezpracovaná data pro signalizaci a detekci silničního signálu na křižovatkách prostřednictvím nově vytvořeného rozhraní. Na tomto základě společnost SWARCO vytvořila pro každé vozidlo individuální předpovědi, které ZDE následně prostřednictvím svého komunikačního rozhraní přenáší pomocí navigačních přístrojů do vozidel Audi vybavených speciálním pomocníkem pro predikci zeleného signálu.


To je to, co dělá SWARCO predikci tak výjimečnou

Zde používaná předpověď může zpracovat všechny typy přechodů a ovládacích prvků, aniž by bylo nutné přesně vědět, jak vypadají nebo jak jsou naprogramovány jednotlivé přechody. Je tedy univerzální a přenosná. Asistent pro předpověď zeleného signálu společnosti SWARCO je samoučící se systém, který své výsledky vyhodnocuje.

My a naši projektoví partneři znají potenciál této technologie - nyní musíme jen doufat, že mnoho dalších měst dá zelenou vlnu Zelené vlně ...

"Dokonce ani pro předního poskytovatele inteligentních dopravních řešení, jakým je společnost SWARCO, nebyl vývoj předpovědi světelných signálů na semaforu (Traffic Light Forecast) triviálním úkolem. Dnešní řídicí systémy jsou obecně velmi dynamické a inteligentně přizpůsobené aktuální dopravní situaci. Klíčové pro nás je: Pouze ve spolupráci města Hamburg, poskytovatelů dopravních řešení, poskytovatelů služeb a automobilového průmyslu může být cestování bezpečnější, rychlejší, pohodlnější a ekologičtější. 

Stefan Seitz, generální ředitel společnosti SWARCO Traffic Holding GmbH

KLÍČOVÁ FAKTA


TRVÁNÍ PROJEKTU

2017-2018


VÝZVA

Přesné prognózy a kompatibilita s různými výrobci


SLUŽBY

Vývoj, realizace


Technologie

Systém Traffic Light Forecast neustále analyzuje aktuální data spínání signálů a data z detektorů. V závislosti na typu řadiče se potom používá vhodná prognostická metoda.