Varning vid vägarbeten

Med SWARCO:s smarta VMS-trailer.
SWARCO:s smarta varningstrailer är en intelligent, IoT-aktiverad VMS-trailer som används för förarinformation via meddelandeskyltar (VMS), resetidsuppskattning, kövarning, trafikövervakning och fordonskommunikation. Detta är särskilt användbart vid vägarbeten.

Huvudkomponenter

  • Fullfärgad LED-matrisdisplay
  • ITS-G5-gränssnittet överför displayinformation till fordon
  • Bluetooth-sensorer för att bestämma restiden
  • Radarsensor som kollisionsskydd mot lastbilar
  • Kommunikation och kontroll av släpvagnen, på plats eller på distans
  • Radarsensor för kövarning

Videoklipp


Varning värgarbeten

Läs mer om MiTra.

SWARCO:S SMARTA TRAILER.