Tietyövaroitukset

SWARCOn älykkäillä muuttuvanäyttöisillä perävaunuilla.
SWARCOn älykäs varoitusperävaunu on älykäs, IoT-yhteensopiva muuttuvanäyttöinen perävaunu, jota käytetään kuljettajien tiedotukseen muuttuvilla opasteilla (VMS), matka-ajan arviointiin, nopeuden vähentämiseen, liikenteen valvontaan ja ajoneuvoviestintään. Se on erityisen hyödyllistä tietyömaiden kohdalla.

Pääkomponentit

  • Täysvärinen LED-matriisinäyttö
  • ITS-G5-rajapinta, joka siirtää näyttötiedot ajoneuvoon
  • Bluetooth-anturit matka-ajan määrittämiseen
  • Tutka-anturi törmäyssuojana kuorma-autoja vastaan
  • Tiedonsiirto ja perävaunun ohjaus paikallisesti tai etänä
  • Tutka-anturi nopeuden hidastumisen tunnistukseen

Videot


TIETYÖVAROITUKSET

Lue lisää MiTrasta.

SWARCOn ÄLYKÄS PERÄVAUNU.