Smart trailer

MiTra - Den talande trailern

Information om restid längs motorvägen


Densmarta varningstrailerkommunicerar aktuell information till trafikanterna i realtid för att göra resan säkrare, mer förutsägbar och trevligare.
 

Den österrikiska motorvägsoperatören ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) letade efter en intelligent trailer som kunde användas för information till föraren via variabla meddelandeskyltar (VMS), restidsuppskattning, kövarning, trafikövervakning och fordonskommunikation.

Den mobila intelligenta trailern

SWARCO:s variabla meddelandeskyltar med LED-teknik är kända över hela världen för sin optiska prestanda med minimal energiförbrukning som används även på varningstrailers för mobil användning på motorvägar. Under projektets gång utvecklades dessa vidare under tre års tid i samarbete med ASFINAG och andra industripartner för att kunna överföra trafikinformation direkt från trailern till fordonen. Resultatet: En ny generation av varningstrailers som heter MiTra (Mobile Intelligent Trailer), utrustad för realtidskommunikation mellan infrastruktur och fordon (kooperativ ITS, C-ITS) på motorvägar.  

Huvudkomponenterna

  • LED-matrisskärm i fullfärg av högsta prestandaklass med lägsta energiförbrukning
  • ITS-G5-gränssnittet överför displayinformation till fordon
  • Bluetooth-sensorer som att mäter restiden - möjliggör att den förväntade tidsförlusten som orsakas av vägbygget kan visas i realtid
  • Radarsensor som kollisionsskydd mot lastbilar
  • Kommunikation och kontroll av trailern direkt på platsen eller via en trafikstyrningscentral
  • Radarsensor för ködetektering

Detta är hur MiTra "talar"

Trailern är utrustad med sensorer och ansluten till en trafikcentral för att i realtid kunna reagera på trafikförhållanden på motorvägen. Operatören skickar trafikinformation direkt till fordonen via en I2V-radiomodul. Samtidigt visas informationen som text eller bild på den RGB-VMS-skylten på den mobila trailern. Ett typiskt exempel är tillfälliga byggarbetsplatser, där föraren informeras med symboler och grafik om ändrade hastighetsbegränsningar, körfältets väg och den förväntade tidsförlusten.

En innovation som gör att du lägger märke till informationen

Den uppkopplade varningstrailern har en modulär design så att sensorerna kan anpassas till kunden och applikationen. Släpvagnens kommunikationsmodul är kompatibel med gällande internationella standarder för kommunikation och dataprofiler. Motorvägsoperatören ASFINAG har under tiden infört denna teknik för sitt vägnät, så att användarna av de österrikiska motorvägarna snart kommer att se MiTra oftare. Dessutom har den "talande" varningstrailern redan blivit ett samtalsämne i branschen: den har redan erkänts av offentliga institutioner, tilldelats Burgenland Innovation Award 2017 och nominerats till den österrikiska statens innovationspris.

"Innovationen bakom MiTra-utveckling är dess radiomodem som matar restidsinformation direkt till fordonet i realtid. En tjänst som kommer bli allt viktigare i och med av de självkörande bilarnas entré."

Artur Pesendorfer, VD för SWARCO FUTURIT

Titta på videon

NYCKELFAKTA


PROJEKTETS LÄNGD

2015-2017


UTMANINGEN

Skapa ett självförsörjande, intelligent, mobilt VMS-system för I2V-kommunikation


TJÄNSTER

Utveckling, produktion och implementering


TEKNIK

fullfärgad LED-matrisskärm, ITS 5G-gränssnitt, Bluetooth-sensorer för att bestämma körtid, radar sensor för kollisionsskydd, variabel kontrollprogramvara