Smart Trailer

MiTra - mluvící přívěs

Informace o době jízdy po dálniciZabezpečovací signalizační přívěs MiTra sděluje uživatelům silniční dopravy aktuální informace v reálném čase, aby cestování bylo bezpečnější, předvídatelnější a příjemnější.

 

Rakouský provozovatel silnic ASFINAG hledal inteligentní přívěs, který by mohl být využíván pro informace pro řidiče pomocí zařízení pro provozní informace (ZPI) s funkcemi odhadu doby jízdy, detekce snížení rychlosti, sledování provozu a komunikace s vozidly.

Inteligentní mobilní přívěs

SWARCO LED zařízení pro provozní informace jsou celosvětově známá pro jejich špičkový optický výkon s minimální spotřebou energie a jsou také používaná na zabezpečovacích signalizačním přívěsech pro mobilní použití na dálnicích. V průběhu projektu byly tyto projekty dále rozvíjeny po tři roky ve spolupráci s ASFINAG a dalšími průmyslovými partnery, aby bylo možné přenášet dopravní informace z přívěsu přímo do vozidel. Výsledek: nová generace zabezpečovacích signalizačních přívěsů s názvem MiTra (Mobile Intelligent Trailer), dokonale vybavená pro komunikaci v reálném čase mezi infrastrukturou a vozidlem (kooperativní ITS) na dálnicích.  


Hlavní komponenty

  • Plně barevný LED displej v nejvyšší výkonnostní třídě zobrazení s nejnižší spotřebou energie
  • Rozhraní ITS-G5 přenáší informace o displeji do vozidel
  • Bluetooth senzory pro určení doby jízdy - umožňují zobrazení očekávané ztráty času v důsledku přestavby části vozovky v reálném čase
  • Radarový snímač jako ochrana proti nárazu nákladních automobilů
  • Komunikace a ovládání přívěsu přímo v místě nebo prostřednictvím centra pro řízení dopravy
  • Radarový senzor pro detekci rychlosti


Takhle MiTra "mluví"

Přívěs je vybaven čidly a je připojen k řídícímu centru, aby byl schopen reagovat na aktuální dopravní situaci na dálnici. Provozovatel odesílá informace o dopravě přímo do vozidel prostřednictvím rádiového modulu I2 V. Současně se informace zobrazují jako text nebo obrázek na energeticky úsporné RGB-VMS na mobilním přívěsu. Typickým příkladem použití jsou dočasně rozestavěné části dálnice, kde jsou řidiči informováni prostřednictvím symbolů a grafiky o změnách rychlosti, průjezdu jízdních pruhů a očekávané ztrátě času.


Inovace, která vás upozorní a dá vám vědět

Plně propojený zabezpečovací signální přívěs má modulární konstrukci, takže senzory mohou být přizpůsobeny zákazníkovi a použití. Komunikační modul přívěsu je v souladu s budoucími mezinárodními standardy a harmonizovanými datovými profily na úrovni rádia a dat. Provozovatel dálnic ASFINAG mezitím zavedl tuto technologii do své silniční sítě, takže uživatelé rakouských dálnic se brzy setkají s MiTra častěji. Kromě toho se "mluvící" varovný přívěs již stal tématem konverzace v průmyslu: jmenovitě již byl uznán veřejnými institucemi, bylo mu uděleno ocenění Burgenland Innovation Award 2017 a byl nominován na rakouskou státní cenu za inovaci.

"Inovace vedoucí k vývoji MiTra je jeho rádiový přijímač, který dodává informace o časech jízdy přímo do vozidla v reálném čase. Funkce, která bude stále důležitější vzhledem k nástupu automatizovaných vozidel. "

Artur Pesendorfer, výkonný ředitel společnosti SWARCO FUTURIT

Sledujte video

KLÍČOVÁ FAKTA


TRVÁNÍ PROJEKTU

2015-2017


CÍL

Vytvořit soběstačný, inteligentní a mobilní systém VMS pro komunikaci I2V


SLUŽBY

Vývoj, výroba a implementace


Technologie

Plně barevný LED displej, rozhraní ITS 5G, Bluetooth senzory pro určení doby jízdy, radarový senzor pro ochranu před kolizí, software pro řízení variability