Hermes

Distribuerad mjukvarulösning uppbyggd som ett modulärt system

Hermes Distribuerad mjukvarulösning uppbyggd som ett modulärt system

Hermes är en mjukvarulösning för att styra upp till åtta VMS från SWARCO FUTURIT från en central styrenhet. Huvudtanken är att direkt ansluta varje VMS till kontrollcentralen utan någon relä- eller mellanstation

Ett användarvänligt grafiskt användargränssnitt (GUI) möjliggör drift av systemet utan att det krävs långa utbildningar. En mänsklig operatör kan använda en lämplig slutenhet för att visa ett webbaserat GUI för övervakning och ändring av status när som helst från vilken plats som helst. Användargränssnittet är webbaserat och kan användas via MS-Internet Explorer, Google Chrome och Mozilla Firefox.
 

Funktioner som stöds

 • Grundläggande skyltkonfiguration
 • Innehållsaktivering via MULTI-meddelanden
 • Innehållsskapande
 • Innehållshantering
 • Kartvy
 • Skyltdiagnostik
 • Loggningsdatabas
 • Förinställningar/scheman
 • Dra – synkronisering (skylt – server)
 • Användarautentisering
 • Användarhantering

Systemkrav

 • Minst 1 GB för databas
 • Windows 7 Professional
 • .NET 4.0 Framework
 • 1 GB RAM
 • 200 MB ledigt diskutrymme (för installation)