SWARCO heeft vele jaren ervaring op het gebied van modern verkeersmanagement en helpt steden en gemeenschappen over de hele wereld om hun transportsystemen efficiënter te maken, emissies te verminderen en de algehele kwaliteit van leven voor burgers te verbeteren. Modern verkeersmanagement beperkt zich niet tot het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid, maar gaat uit van een holistische visie op mobiliteit.
 

Met het toenemende gebruik van digitale technologieën en real-time analyse van verkeersgegevens bevinden we ons midden in een paradigmaverschuiving.

Verkeersbeheeroplossingen

Voor een betere levenskwaliteit in onze steden en gemeenschappen.

Moderne oplossingen voor verkeersbeheer verbeteren onze levenskwaliteit.
Ze helpen het verkeer in beweging te houden, verminderen emissies en persoonlijke stress, bevorderen intermodaliteit
en ondersteunen de reizigers bij het veilig en gezond bereiken van hun bestemmingen.

"SWARCO's holistische benadering van verkeersbeheer houdt rekening met alle aspecten van het verkeer in dorpen en steden, op autosnelwegen, in tunnels, in parkeergarages, bij het laadstation, in havengebieden of in openbaarvervoernetwerken. Scenario's voor micromobiliteit die de rol van emissievrij wandelen en fietsen benadrukken en oplossingen bieden om de 'laatste kilometer' van onze reizen te dekken worden steeds belangrijker."

Michael Schuch, Chief Operating Officer (COO), ITS

Verkeersmanagement

Vandaag de dag verwachten steden en gemeenten intelligente verkeersmanagementsystemen om zowel
de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid. Ze verhogen ook de efficiëntie bij de uitbreiding van
openbaar vervoer, infrastructuur en logistiek, en bieden slimme oplossingen voor de vermindering van diverse
milieueffecten. Bij SWARCO beschikken we over een hele reeks technologieën die gespecialiseerd zijn in de volgende competenties en oplossingen:


 

Onze oplossingen

Beheer van stedelijk verkeer
Oplossingen voor fietsers
Snelwegen en tunnels

Gebruikersverhalen

Voor verkeersbeheersoplossingen