SWARCO heeft jarenlange ervaring op het gebied van modern verkeersbeheer en helpt steden en gemeenschappen bij het efficiënter maken van hun vervoersystemen, het verminderen van de emissies en het verbeteren van de algehele kwaliteit van leven van hun burgers. Modern verkeersbeheer beperkt zich niet tot het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid, maar neemt een volledige kijk op mobiliteit.


Met het toenemende gebruik van digitale technologieën en analyse van real-time verkeersgegevens, zitten we in een op een paradigmaverschuiving.


Verkeersbeheer: definitie

Sinds het begin van het verkeersbeheer, bijna 300 jaar geleden, zijn er altijd twee grote problemen geweest die moesten worden opgelost: verkeersopstopping en verkeersveiligheid. Ze blijven tot op vandaag een heikel punt. Nu is daar een derde uitdaging bijgekomen: milieubescherming.


Definitie: moderne oplossingen voor verkeersbeheer bewaken en regelen verschillende soorten verkeer met behulp van digitale technologie. De focus verschuift steeds meer naar mobiliteitsbeheer naarmate andere vervoerswijzen, zoals lokaal vervoer en fietsen, meer in de belangstelling komen te staan. Verkeersbeheerssystemen zijn niet alleen bedoeld om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer te verbeteren, maar ook om andere problemen op te lossen, zoals luchtverontreiniging, lawaai en milieueffecten.

SWARCO COO Michael Schuch

"SWARCO's holistische benadering van verkeersbeheer houdt rekening met alle aspecten van het verkeer in dorpen en steden, op autosnelwegen, in tunnels, in parkeergarages, bij het laadstation, in havengebieden of in openbaarvervoernetwerken. Steeds belangrijker worden micromobiliteitsscenario's die de rol van emissievrij wandelen en fietsen onderstrepen en oplossingen bieden om de 'last mile' van onze reizen af te leggen."

Michael Schuch, Chief Operating Officer (COO), ITS

Verkeersbeheer: competenties en oplossingen - door SWARCO


Vandaag de dag verwachten steden en gemeenten dat intelligente verkeersbeheersystemen zowel
de verkeersstroom als de verkeersveiligheid regelen. Zij verhogen ook de efficiëntie bij de uitbreiding van
openbaar vervoer en infrastructuur en logistiek, alsmede het aanbieden van slimme oplossingen voor de vermindering van diverse
milieu-effecten. Bij SWARCO beschikken we over een hele reeks technologieën die gespecialiseerd zijn in de volgende competenties en oplossingen:

Onze competenties


Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's) combineren de modernste informatie- en communicatietechnologieën om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van transport & logistiek te verbeteren.

Lees meer

Verkeersmanagementsystemen in steden hebben tot doel weggebruikers zo snel en veilig mogelijk op hun bestemming te brengen. Tegelijkertijd wordt verkeersbeheer ook gebruikt om de negatieve effecten van mobiliteit op het milieu te verminderen, bijvoorbeeld om de luchtverontreiniging terug te dringen. Een goed beheer verbetert uiteraard ook de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

Lees meer

Referenties

Voor verkeersbeheersoplossingen

Gemeente Venlo wil de doorstroming verbeteren en het verkeer slim regelen op basis van haar beleidsdoelen.

Medina's weg naar een nieuw verkeerstijdperk
Het ontwerpen van verkeersbeheer op stadsniveau en regionaal niveau in één van de meest bezochte steden van Italië
Nieuw verkeerscontrolecentrum voor Roemeense stad
Handig wagenparkbeheer voor het openbaar vervoer voor een grote stad in Israël
Stadsontwikkeling past in het verkeersmanagement
Planning en uitvoering van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen
Het integreren van het verkeersbeheer van de stad, beheer van de Elbtunnel en de alarmcentrale van de staat in een moderne kamer voor verkeerscontrole

Speciale oplossingen

De manier waarop het verkeersbeheer wordt uitgevoerd is van invloed op de verbetering van de luchtkwaliteit.

Urban Intersection

De speciale oplossing SWARCO X-LINE is het toekomstgerichte platform voor de energie-efficiënte modernisering van verkeerslichtsystemen.

Aerial view of a modern city
Smart City / 
Green City

​​​​​​​

Als mobiliteitsexpert draagt SWARCO bij aan slimmere en groenere steden door ITS-technologie te verbeteren.
​​​​​​​

Olympic Flag. Photo: Kremlin.ru
Groot 
Evenementen

​​​​​​​

SWARCO biedt oplossingen die rekening houden met alle aspecten van een goed doordacht grootschalig evenement.
​​​​​​​

Meer weten over SWARCO-oplossingen?

Neem nu contact met ons op voor meer informatie.

Ontwikkeling van het verkeersbeheer: samen met SWARCO


Moderne verkeersmanagementoplossingen, mogelijk gemaakt door SWARCO, verbeteren de kwaliteit van leven door het verkeer in beweging te houden, uitstoot te verminderen, persoonlijke stress te verminderen en het gebruik van alternatief (openbaar) vervoer aan te moedigen. Onze slimme en datagebaseerde oplossingen zijn daarom bijzonder effectief op kruispunten, op snelwegen & in tunnels, parkeergarages, havengebieden en openbaar vervoernetwerken.

Als toekomstige aanjager van modern verkeersbeheer streven we ernaar...

check

Alle deelnemers aan transport en logistiek zo snel en veilig mogelijk op hun bestemming te krijgen.

check

Transport & logistiek efficiënter te maken en daarbij het brandstofverbruik te verminderen.

check

Het negatieve effect van mobiliteit op het milieu te verminderen.

check

Gebruik van slimme oplossingen en echttijd verkeersgegevens om alternatieve vervoerswijzen, zoals openbaar vervoer en fietsen, aantrekkelijker te maken.

Last but not least: nieuwe technologieën stellen ons in staat de toekomst van de mobiliteit actief opnieuw vorm te geven. Daarom evolueert verkeersbeheer steeds meer naar mobiliteitsbeheer - met een holistische visie op verkeer, maatschappij en milieu.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen kort uitgelegd

BLIJF GEÏNFORMEERD

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF!

Abonneer u op onze ITS / Smart Mobility nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates over trends, ontwikkelingen, oplossingen en gebeurtenissen. Let op: de nieuwsbrief is alleen beschikbaar in het engels.