Trafikhantering för hamnar

Effektiv, säker och uppkopplad.


Eftersom mer än 90% av handeln transporteras till sjöss har hamnar en viktig roll i internationell logistik, och kraven på kapacitet och förväntningarna på mer avancerade tjänster växer ständigt. En hamns förmåga att minska förseningar, kontrollera och säkra last samt ansluta till miljöinfrastrukturen är nyckeln till att möta kundernas krav och förbättra effektiviteten i försörjningskedjan. Vår erfarenhet och kompetens inom trafiksektorn kommer att garantera ett bättre logistikflöde samtidigt som vi inte äventyrar några av de strikta säkerhetskraven.

SWARCO:s lösningar för hamnar erbjuder kunder, leverantörer och intressenter pålitlig utrustning och nödvändig data. Det ger operatörer möjlighet att hantera fler fartyg och mer trafik så effektivt som möjligt för att tillgodose säkerheten för personer och trailers, för att hålla reda på var fordon och varor befinner sig på en given tid samt möjlighet att meddela interna och externa partner om platsen. 

Vad kan vi göra för dig?


Referenser

För trafikhanteringihamnar

Hantering av tunga lastbilar i Channel port
Hantera trafikflöden, logistik och säkerhet i hamnar
Hamnen blir en gemenskap
Nya möjligheter för Dörren till Västeuropa

Huvudsakliga fördelar


Förbättrad trafikledning, logistikflöde och hanteringsförmåga

Stödja automatiseringen för dina "Roll-on-Roll-of" terminaler

Ge realtidsdata på trailers 

Minska oberättigade skadefordringar  

TJÄNSTER

Tilläggstjänster

Rådgivning, planering, installation, service och underhåll.


Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med dina projekt. Lita på oss för ett helt projekt eller bara en del av det och vi är glada att ta hand om service och underhåll.