Smart hamn Stockholm, Sverige

SWARCO hamnkontroll

Ökad produktivitet och livskvalitet

Omvandlingen av Värtahamnen i centrala Stockholm är en underbar illustration av hur SWARCO Port Control System inte bara kan öka effektiviteten i en hamn utan också förstora bostadsutrymmena i en hel stad.


Den nätverksanslutna hamnen blir verklighet - vid rätt tidpunkt. Hamnarna är trots allt fortfarande resenav och logistikcentra för global handel. Kapacitetsbehov och önskan om mer avancerade tjänster ökar ständigt. Den centrala roll som SWARCO Port Control System (SPCS) kan spela i den pågående digitala omformningen av hamnar demonstreras av Värtahamnen i Stockholm, som byggdes om 2013-2016. Målet var tydligt: SPSC bör optimera hela hamnområdet - från logistik och arbetsprocesser till skepp, lastbil och besökartrafik.

Mer arbetsflöde betyder mindre arbete

SWARCO portkontrollsystem installerat på Värtahamnen hamnterminal är ett modernt, intelligent transportsystem som gör trafikhanteringen mer ekonomisk och alla arbetsflöden är mer flexibla. Det grundläggande konceptet är att skapa ett stort logistikflöde utan att kompromissa med de strikta säkerhetskraven. Detta uppnåddes exempelvis med

  • Automatiserad fordonshantering
  • ANPR (automatisk identifiering av nummerplåt)
  • Portar för längd och höjdmätningar
  • VMS (variabla meddelandeskyltar)
  • eller automatisk skadekontroll för lastbilar

SPCS fastställer kontinuerligt var fordon eller varor finns. Systemet kan också informera interna och externa samarbetspartners på platsen, och till exempel tillåta hamnpersonal att styra trafikljus med handhållna enheter. Eftersom alla dessa redskap är sömlösa, blir alla processer enklare, säkrare och effektivare - för fartyg, lastbilar och alla involverade. Och effekten på staden är ännu mer imponerande ...


Mindre hamn betyder mer stad

Genom att förbättra trafikflödet för fartyg och lastbilar är hela hamndriften nu mycket mer effektiv. Den miljövänliga hamnen i Värtahamnen, med sina fem kajer och modern passagerarterminal, kan nu hantera mer fartyg och mer trafik på ett mindre område. Stockholms stad har därmed återfått stora delar av det område som hamnen upptog. Vilket i sin tur innebär mer plats för staden att utveckla nya bostäder, öppna ytor och jobb.

"SWARCO Port Control System är inte bara en innovativ total trafiklösning. Det är ett nätverksverktyg som gör arbetet mer effektivt och livet behagligare. "

Johan Castwall, VD Stockholms hamnar

NYCKELFAKTA


PROJEKTETS LÄNGD

2013-2016


UTMANINGEN

Skapa synnerligen effektiv och säkrare portlogistik


TJÄNSTER

Planering och genomförande av ett smart hamnstyrningsllsystem


TEKNIK

Smart hamnstyrningssystem, automatiserad fordonshantering, ANPR, Portar för längd och höjdmätningar, VMS, automatiserad skadekontroll för lastbilar