Řízení dopravy v přístavech

Efektivní, bezpečné a komplexní.

Vzhledem k tomu, že více než 90% obchodních dodávek se přepravuje po moři, hrají přístavy v mezinárodní logistice důležitou roli. Požadavky na přepravní kapacitu a i očekávání pokročilejších služeb neustále rostou. Klíčem ke splnění požadavků zákazníků a zvýšení efektivity dodavatelského řetězce je schopnost přístavů omezit zpoždění, řídit a zabezpečit pohyb nákladu a připojit se i k environmentální infrastruktuře. Naše zkušenosti a kompetence v dopravním průmyslu zlepší logistický tok, ale zároveň neohrozují žádné přísné bezpečnostní požadavky.

Řešení SWARCO pro přístavy poskytují zákazníkům, dodavatelům a zúčastněným stranám spolehlivé vybavení. Poskytovaná požadovaná data umožňují operátorům řídit více plavidel i trailerů co nejúčinněji, zajišťovat bezpečnost osob a dopravy a sledovat, kde se vozidla, plavidla a zboží v daném okamžiku nacházejí a informovat o tom interní i externí partnery.


Co pro vás můžeme udělat?

Příběhy uživatelů

Pro řízení dopravy v přístavech

Řízení těžkých nákladních vozidel v přístavu
Řízení dopravních toků, logistiky a bezpečnosti v přístavech
Přístav se stává komunitou
Nové možnosti pro dveře do západní Evropy

Klíčové výhody pro naše zákazníky

call_merge

Zlepšení dopravního navádění, logistického toku a pohodlí při manipulaci

thumb_up

Podpora automatizace vašich terminálů Roll-on-Roll-off

schedule

Poskytování údajů o trailerech v reálném čase 

remove_circle_outline

Snížení počtu neoprávněných reklamací

Stockholm Port Control System

SLUŽBY

Doplňkové služby

Konzultace, plánování, instalace, servis a údržba.


Nabízíme širokou škálu služeb, které vám pomohou s vašimi projekty. Spolehněte se na nás v celém projektu nebo jen v jeho části a my rádi převezmeme servis a údržbu.