Přístav Dover / Velká Británie

Flexibilní řízení těžkých nákladních vozidel pro přístav v Doveru

Lepší značení, zvýšená účinnost a méně přetížení: Pomocí 15 proměnných dopravních značení řídí polečnost SWARCO celou kamionovou dopravu v britském přístavu. Největší projekt svého druhu.


Přístav Dover (GB) je jedním z nejdůležitějších evropských cestovních a obchodních přístavů. Každoročně zde projde více než 2,5 milionu nákladních jednotek v hodnotě více než 15,5 miliardy liber. To odpovídá obratu ve výši 119 mld. liber a minimálně 17% celkového britského obchodu. Působivá čísla s působivou logistikou v pozadí. Pro další optimalizaci byla přizvána společnost SWARCO.
 

Cíl: žádné čekání místo 4 km dlouhé dopravní zácpy

Po rekordním prodeji 2,53 milionu nákladních jednotek v roce 2015, což je nárůst o 5%, byl zahájen investiční program pro přizpůsobení infrastruktury rostoucímu provozu. Součástí toho je zvýšení kapacity nákladních automobilů, které čekají převoz přes Lamanšský průliv. Plán: výstavba 13 zastávek pro 220 kamionů. Ty jsou navrženy tak, aby mohly pojmout 4 km front a související dopravní zácpy během nejvytíženějších období a snížit emise. Potřeba byl také systém, který automaticky navádí přijíždějící vozidla ke správnému trajektu.

Proměnné dopravní značky VMS - variabilní řešení

Společnost SWARCO nainstalovala celkem 15 proměnných dopravních značek (VMS),,signalizační zařízeníazávorový systém a vybavila jízdní pruhy systémem detekce vozidel. Podle stavu dopravy jsou dvě VMS používány k přímému směrování kamionů na celnici nebo do přístavu. Zbylých 13 je umístěno na střešních panelech příjezdových pruhů v 57,5 m dlouhém portálu nákladového prostoru. Tyto VMS vedou řidiče přímo do jízdního pruhu, který vede k jeho trajektu. Každá VMS se skládá ze 160 000 jednotlivých LED světel a byla vyrobena a instalována během tří měsíců. Další výzva: LED světla musela splňovat standardy pro snížení emisí světla v přístavu, aby minimalizovala světelné znečištění a rušení místních obyvatel během provozu 24/7.

Stejná proměnná: software na pozadí

Řídící software SWARCO umožňuje operátorům měnit a přizpůsobovat 12 různých nastavení kdykoliv v průběhu dne i noci. Například: výchozí nastavení 1 navádí provoz kolem nákladového prostoru přímo na celnici. Výchozí hodnota 2 na druhou stranu směřuje provoz stejně, ale omezuje počet otevřených pruhů na 3. Každé nastavení bere v potaz jiný scénář, který provozovatelům umožňuje maximální flexibilitu navádění provozu a přesměrování, pokud je to nezbytné pro plynulý provoz.

To je nejlepší příklad toho, jak může být silniční a lodní doprava řízena a kontrolována inteligentním hardwarem a softwarem.

KLÍČOVÁ FAKTA


TRVÁNÍ PROJEKTU

2015-2016


CÍL

Zastávka s vysoce efektivním řízením dopravy, které snižuje dopravní zácpy a přiřazuje kamiony k pravému trajektu


SLUŽBY

Plánování a implementace inteligentního systému řízení dopravy


Technologie

15 proměnných dopravních značek (VMS) s 160 000 LED diodami, detekce vozidla, 57,5 m dlouhá zastávková oblast, značení, závory